Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Mix [A1]
   (Lee Kopman 1968)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från vilken som helst Line om 4 eller andra tillämpliga formationer.

 1. Centers Cross Run;
 2. (nya) Centers Trade.

En Line om 4 slutar i en Line om 4.

Från en Wave:

 
   
före
Mix
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)
Från en One-Faced Line:

 
   
före
Mix
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)
Från en T-Bone 2 x 4:

 
   
före
Mix
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)

Kommentarer:
 • Alla ändrar sin ansiktsriktning med 180°.
 • Centers bör ta ett litet steg framåt innan de gör Cross Run. Detta ger Ends en mjukare rörelse eftersom det ger utrymme att glida in till center.
 • Om båda Centers börjar med att titta åt samma håll, passerar de varandra med vänster axel eftersom de gör en Centers Cross Run (Half Sashay och Run).
 • De ursprungliga Ends skall röra sig till Center utan att ändra ansiktsriktning och sedan göra sin Trade. Ändra inte din ansiktsriktning när du rör dig inåt eftersom det kan förvirra andra och göra det svårt att göra en Trade på riktigt sätt. Förvirringen uppstår därför att den andra End kanske inte är medveten om din ursprungliga ansiktsriktning och vet följaktligen inte om det skall vara en Arm Turn 1/2 (från en Mini-Wave) eller Partner Trade (från ett Couple).

Är Mix tillåtet från en Diamond?
Nej. Centers kan inte göra en Cross Run eftersom det inte finns någon att göra en Run runt (Cross Run kräver att de som gör Run rörelsen slutar på en position som upptogs av riktig dansare).

På C1 finns callet Squeeze The Diamond [Centers Trade & Spread; sedan Original Ends glider samman & Trade] kan användas för att uppnå samma resultat.

Swing & Mix [A2] (Lee Kopman 1967): Från Facing Couples, en Wave, eller en Inverted Line. Arm Turn 1/2; Centers Cross Run; Centers Trade. Detta är ett 3-delars call.

     
före
Swing & Mix
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Cross Run
 efter
(nya) Centers Trade
(klart)

Kommentarer:
 • Swing & Mix var det ursprungliga callet och generaliserades senare till anything & Mix.
 • Swing & Mix finns inte längre uttryckligen listat på  A2-listan hos CALLERLAB. Emellertid finns callen Swing [A2] och Mix [A1] på CALLERLAB listor. Enligt vår mening, borde Swing & Mix finnas på A2-listan som ett separat call därför att det kan göras från Facing Couples. Enligt de gällande CALLERLAB-definitionerna, är Swing & Mix en Swing följt av en Mix. Swing, som det definieras av CALLERLAB, måste börja från en Wave eller Inverted Line, inte Facing Couples. Swing definieras som Ends och Centers bredvid Arm Turn 1/2. Emellertid, callas Swing & Mix fortfarande ofta från Facing Couples och det bör vara tillåtet.
 • Swing & Mix är av historiska skäl ett 3-delars call.

1/4 (or 3/4) Mix [C3A]: Från en R-H Mini-Wave Box, en Diamond med Centers i en R-H Mini-Wave, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som är i en Line|Wave Mix. Slutar i en Line eller Wave.

Grand Mix [C3A]: Från en generaliserad Tidal Line. Center paren (3 par från en 8-dansare Tidal Line, 2 par från en 6-dansare Tidal Line) Grand (Working As Centers) Cross Run (som en Grand Slip-Slide); nya Center paren Trade (Grand Slip). Slutar i en Tidal Line. Detta är ett 2-delars call.

CALLERLAB definition for Mix

Choreography för Mix

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/mix.php?language=sweden&level=master
22-June-2024 17:50:48
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL