Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{direction} Loop {n} [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

direction Loop n -- [C2]
   (Dave Hodson och Norm Poisson 1979)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

De utpekade dansarna gör en Run mot den givna direction (riktning) förbi det angivna antalet, n, av dansarpositioner. De icke utpekade dansarna rör sig inte eller justerar på något sätt.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Right Loop 1

efter
Left Loop 2

 
före
Leaders Right Loop 1
 efter

Kommentarer:

  • 'Position' i denna definitions termer refererar till en plats som skulle kunna upptas av en dansare. I en 2 x 4 finns det åtta positioner. Static Square, Butterfly, eller "O" är 16-Matrix (4 x 4) formationer, och en position refererar till en plats bredvid i detta rektangulära rutnät.
  • Vid Loop 1, gör Run så att du helt och hållet går förbi en position. Detta placerar dig totalt 2 positioner från din ursprungliga plats.
  • Loop är ett bekvämt sätt för callern att komma in eller ut från Offset uppställningar.
  • Direction kan vara In, Out, Right, eller Left. In och Out är relativt Center på uppställningen.
  • Om ingen direction anges, gå i den riktning du skulle gå om callern hade sagt Run. Emellertid, caller, det är bäst att alltid ange en direction så att tvetydigheter kan undvikas.

Se också Press direction [C1] och Truck [C2].

CALLERLAB definition for Right/Left Loop 1, 2, 3

Choreography för direction Loop n

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/loop.php?level=master&language=sweden
15-October-2019 21:39:04
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.