Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{direction} Loop {n} [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

direction Loop n -- [C2]
   (Dave Hodson a Norm Poisson 1979)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Označení tanečníci provedou Run daným směrem (direction) a minou přitom n tanečních pozic. Neoznačení tanečníci se vůbec nehýbají ani nijak nerovnají.

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Right Loop 1

po
Left Loop 2

 
před
Leaders Right Loop 1
 po

Poznámky:

  • Pojem taneční pozice ('Position') odkazuje na místo, kde by mohl stát tanečník. Ve formaci 2 x 4 je osm pozic. Formace Squared Set, Butterfly nebo "O" jsou tzv. 16-Matrix (matice 4 x 4) formace, a každá pozice odkazuje na nejbližší místo v této čtvercové formaci.
  • Pojem taneční pozice ('Position') pro potřeby této definice: například při Loop 1 uděláte Run tak, že úplně minete jednu taneční pozici. Tím se dostanete celkem o dvě místa dále od svého původního místa.
  • Pro callera je Loop příjemná cesta, jak se dostat do a z offsetové formace.
  • Směr (direction) může být In, Out, Right nebo Left. In a Out jsou relativní vůči středu čtverylky.
  • Pokud není řečen směr (direction), jděte tím směrým, kterým byste šli při Run. Nicméně vždy je nejlepší, aby caller direction uvedl.

Viz také Press direction [C1] a Truck [C2].

CALLERLAB definition for Right/Left Loop 1, 2, 3

Choreography for direction Loop n

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/loop.php?level=master&language=czech
18-October-2019 04:34:21
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.