Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{anyone} Like A Ripple Concept [C2]
   (Todd Fellegy 1985)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från tillämpliga formationer.

Den utpekade dansaren gör de givna callen och utnyttjar de andra dansarna undan för undan som det är nödvändigt för att avsluta varje call.

Slutar i varierande formationer.

Trailing End Like A Ripple: Swing, Cast Off 3/4, and Single Wheel:

 
     
före  efter
Swing
 efter
Cast Off 3/4
 efter
Single Wheel
(klart)

Kommentarer:
  • Den utpekade dansaren fortsätter vanligtvis bort från sin ursprungliga startposition och arbetar inte med samma icke-utpekade dansare för 2 givna call efter varandra.
  • Icke-utpekade dansare är bara aktiva när de behöver arbeta med de utpekade dansarna.

Se också anyone Ripple (The Line | Wave | {n}) [C2].

CALLERLAB definition for (Anyone) Like a Ripple (Call #1, Call #2, ...)

Choreography för anyone Like A Ripple Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/likearipple.php?language=sweden&level=master
27-May-2024 11:21:14
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL