Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{anyone} Like A Ripple Concept [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

anyone Like A Ripple Concept -- [C2]
   (Todd Fellegy 1985)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z vhodných formací.

Označení tanečníci prováději danou figuru tak, že postupně používají další tanečníky nezbytné pro provedení každé části.

Končí v různých formacích.

Trailing End Like A Ripple: Swing, Cast Off 3/4, and Single Wheel:
 

     
před  po
Swing
 po
Cast Off 3/4
 po
Single Wheel
(hotovo)

Poznámky:

  • Označení tanečníci se obvykle pohybují směrem od svého původního místa a dvě navazující části figury neprovádějí s tím samým neoznačeným tanečníkem.
  • Neoznačení tanečníci jsou aktivní pouze tehdy, pokud mají provést část figury s označeným tanečníkem.

Viz také anyone Ripple (The Line | Wave | {n}) [C2].

CALLERLAB definition for (Anyone) Like a Ripple (Call #1, Call #2, ...)

Choreography for anyone Like A Ripple Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/likearipple.php?level=master&language=czech
22-October-2019 15:58:47
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.