Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{anyone} Like A Ripple Concept [C2]
   (Todd Fellegy 1985)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z vhodných formací.

Označení tanečníci prováději danou figuru tak, že postupně používají další tanečníky nezbytné pro provedení každé části.

Končí v různých formacích.

Trailing End Like A Ripple: Swing, Cast Off 3/4, and Single Wheel:

 
     
před  po
Swing
 po
Cast Off 3/4
 po
Single Wheel
(hotovo)

Poznámky:
  • Označení tanečníci se obvykle pohybují směrem od svého původního místa a dvě navazující části figury neprovádějí s tím samým neoznačeným tanečníkem.
  • Neoznačení tanečníci jsou aktivní pouze tehdy, pokud mají provést část figury s označeným tanečníkem.

Viz také anyone Ripple (The Line | Wave | {n}) [C2].

CALLERLAB definition for (Anyone) Like a Ripple (Call #1, Call #2, ...)

Choreography for anyone Like A Ripple Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/likearipple.php?level=master&language=czech
22-July-2024 21:59:58
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL