Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyRecordsFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Ripple (The Line | Wave) | {n} [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Ripple (The Line | Wave) | n -- [C2]
   (Royce Waugh 1966)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formací Line a Alamo Ring.

Označení tanečníci dělají postupně Partner Trade (začnou směrem ke středu formace) tak dlouho, dokud se nedostanou na konec formace. Ripple n znamená s kolika tanečníky se má udělat Trade. n může obsahovat i zlomek (např. Ripple 2 & 1/2 znamená Partner Trade se dvěma tanečníky a pak 1/2 Partner Trade s tím třetím).

     
před
Dancer Ripple The Wave
 po
Ripple 1
 po
Ripple 2
 po
Ripple 3
(hotovo)
   
před
Dancer Ripple 1 & 1/2
 po
Ripple 1
 po
Ripple 1 & 1/2
(hotovo)

Poznámky:
  • Pokud je Ripple callerováno z formace 1 x 8, pracujte na každé straně, pokud není řečeno jinak. Všimněte si ale, že povel jako Very Ends Ripple {n} kde n je větší než 3, donutí označené tanečníky přejít přes střed čtverylky a pracovat s tanečníky na druhé straně.
  • Caller může specifikovat směr, kterým se má označený tanečník začít pohybovat(např. Head Lady Right Ripple 2). Z formace Alamo Ring musí být směr specifikován vždy.
  • Pokud není směr specifikován, pohybuje se označený tanečník směrem ke středu řady.
  • Označených tanečníků může být více. Na příklad z vlny může být povel Ends Ripple 2.

Rolling Ripple n By n (By n) [C4] (Lee Kopman 1984): From a Line or Alamo Ring. Designated dancer Ripple the first given number; new dancer occupying designated dancer's original starting position Ripple the next given number; repeat part 2 for each additional given number.

   
před
Dancer Rolling Ripple 3 By 1 & 1/2
 po
Dancer Ripple 3
 po
Dancer Ripple 1 & 1/2
(hotovo)

Viz také anything Like A Ripple CONCEPT [C2].

CALLERLAB definition for Ripple the Wave
CALLERLAB definition for Designated Dancers Ripple 1, 2, 3

Choreography for Ripple (The Line | Wave) | n

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/ripple.php?language=czech
20-February-2020 16:29:35
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.