Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Ripple (The Line | Wave) | {n} [C2]
   (Royce Waugh 1966)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Line eller Alamo Ring.

De utpekade dansarna arbetar mot mitten på sin Line och gör successivt en Partner Trade med varje dansare tills han/hon når slutet på sin Line. Ripple n betyder att göra en Trade med totalt n dansare. n kan inkludera en 'fraction' (t.ex, Ripple 2 & 1/2 betyder att göra Partner Trade med 2 successiva dansare och sedan 1/2 Partner Trade med den tredje dansaren).

     
före
Dancer Ripple The Wave
 efter
Ripple 1
 efter
Ripple 2
 efter
Ripple 3
(klart)
   
före
Dancer Ripple 1 & 1/2
 efter
Ripple 1
 efter
Ripple 1 & 1/2
(klart)

Kommentarer:
  • När Ripple callas från en 1 x 8 Line, arbeta på varje sida såvida inget annat sägs. Notera emellertid att vid ett call som Very Ends Ripple {n} där n är större än 3 tvingar det de utpekade dansarna att korsa Very Center och måste därför arbeta med dansarna från den andra sidan.
  • Callern kan ange den riktning de utpekade dansarna skall börja mot (t.ex, Head Lady Right Ripple 2). Från en Alamo Ring, måste riktningen alltid anges.
  • Om ingen riktning anges, så gör den utpekade dansaren sin första Trade mot mitten på sin Line.
  • Det kan vara mer än en utpekad dansare. Till exempel, från en Wave, kan callet vara Ends Ripple 2.

Rolling Ripple n By n (By n) [C4] (Lee Kopman 1984): Från en Line eller Alamo Ring. De utpekade dansarna Ripple den först angivna siffran; den nya dansare som hamnat på den utpekade dansarens ursprungliga position Ripple nästa angivna siffra; repetera del 2 för varje ytterligare siffra.

   
före
Dancer Rolling Ripple 3 By 1 & 1/2
 efter
Dancer Ripple 3
 efter
Dancer Ripple 1 & 1/2
(klart)

Se också anything Like A Ripple CONCEPT [C2].

CALLERLAB definition for Ripple the Wave
CALLERLAB definition for Designated Dancers Ripple 1, 2, 3

Choreography för Ripple (The Line | Wave) | n

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/ripple.php?language=sweden
23-June-2024 02:18:38
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL