Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Jay Concept [C3A]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en generaliserad 1/4 Tag eller andra tillämpliga formationer.

Arbeta i en distorderad Box med de dansare du normalt skulle göra Jay Walk med. Vid slutet av callet, återetablera samma fyra positioner.


 
 
före
Jay Left Wheel Thru
 efter

Nyligen har en del caller använt en generalisering av denna benämningskonvention. Specifikt, kan ett Jay benämnas med en given riktning, som är relativt Center-dansarna. Då spelar det ingen roll åt vilket håll Outside-dansarna tittar.

  • (Front) Jay: Centers arbetar med Outsides som är framför dem.
  • Back Jay: Centers arbetar med Outsides som är bakom dem.
  • Right | Left Jay: Centers arbetar med Outsides som är till höger | vänster.

(Front) Jay
Back Jay
Right Jay

Notera: Jays kan dyka upp i andra formationer (såsom ett "H"). Dessutom kan två dansare som är förskjutna göra ett 2-dansare Jay call (såsom Jay Touch 1/4).

Back Jay Shakedown:

 
 
före
Back Jay Shakedown
 efter
Left Jay Partner Tag:

 
 
före
Left Jay Partner Tag
 efter

Historiskt, har Jays betecknats så här:

  • (Facing) Jay: Dansare i varje distorderad Box tittar in (mot mitten av denna Box) och tittar på varandra. Detta är det Jay som menas om inget annat sägs.
  • Back-to-Back Jay: Dansarna i varje distorderad Box tittar ut (bort från mitten av denna Box) och står rygg-mot-rygg med varandra.
  • Front-to-Back Jay: Dansarna är Front-to-Back i varje distorderad Box, med några dansare som Leaders och några dansare som Trailers som tittar Leaders i ryggen.

Facing (normalt) Jay
Front-to-Back Jay
Back-to-Back Jay

Knep: för komplicerade call, kolla hur ditt Jay är orienterat i rummet innan du börjar röra dig. Till exempel, kan du memorera åt vilket håll ditt Jay är förskjutet. Vi memorerar vanligen vårt Jay genom att komma ihåg (1) om Centers är i en Two-Faced Line eller en Wave och (2) vilken End position (på Center Line) som är en del av vårt Jay.

Någon gång, kan en caller calla ett Shape-changing call från ett Jay.

 
före
Jay Pass The Ocean
 efter

On a shape-changing call (usually from a Box to a Line or Wave), the idea is to maintain the center point between the pairs of dancers. In the above example, dancers and finish such that their center point is the original center point between dancers and . Similarly, dancers and finish such that their center point is the original center point between dancers and (which just happens to be the original starting position of dancer ).

Change Jays [NOL]: Efter att ha gjort ett Jay call, arbeta med de andra Jay positionerna (Outsides arbetar med de andra Center positionerna, och Centers arbetar med de andra Outside positionerna).

Same Jay [NOL]: Efter att ha gjort ett Jay call, gör nästa call med samma dansare i samma distorderade Box.

Se också

CALLERLAB definition for Jay Concept

Choreography för Jay Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/jay.php?language=sweden&level=master
23-June-2024 22:50:11
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL