Printer friendly version
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Ignore CONCEPT -- [C1V]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
or              All   
   view (admin)

Existují dvě rozdílná použití Ignore CONCEPT.

V obou případech se ignorování tanečníci nehýbají.

Případ 1:
Aktivní tanečníci pracují okolo ignorovaných a neberou v úvahu ignorovanou pozici (např. In Roll Circulate, Out Roll Circulate, Triangle Circulate atd.). Je to totéž co 'předstírejte, že ignorovaný tanečník neexistuje a pracujte ve výsledné zdeformované formaci (reální lidé) a proveďte danou figuru'.

Případ 2:
Aktivní tanečníci jdou svoji část figury a berou v úvahu pozici ignorovaného tanenčíka. Je to totéž co 'všichni kromě ignorovaného tanečníka jdou svoji část dané figury'. Toto použití Ignore CONCEPT je běžnější.

Case 1:

 
 
před
Ignore the Head Girls
( a )
for an In Roll Circulate
 po
Case 2:

 
 
před
Ignore the Head Girls
( a )
for a Wheel Thru
 po

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/ignore.php?language=czech&level=master
01-August-2021 14:09:23
Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.