Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Ignore CONCEPT [C1V]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Det finns två olika användningar av Ignore CONCEPT.

I båda fallen skall de dansare som 'ignoreras' inte röra sig.

Fall 1:
De aktiva dansarna arbetar runt den ignorerade dansaren och räknar inte med den ignorerade dansarens position (t.ex, In Roll Circulate, Out Roll Circulate, Triangle Circulate, etc...). Detta är samma som att 'låtsas att den ignorerade dansaren inte existerar och man arbetar i den resulterande distorderade uppställningen och (all riktiga dansare) gör det givna callet'.

Fall 2:
De aktiva dansarna gör sin del av det givna callet och räknar med den ignorerade dansarens position. Detta är samma som att 'Alla gör sin del utom de ignorerade dansarna av det givna callet'. Detta är den vanligaste användningen av Ignore CONCEPT.

Case 1:

 
 
före
Ignore the Head Girls
( och )
for an In Roll Circulate
 efter
Case 2:

 
 
före
Ignore the Head Girls
( och )
for a Wheel Thru
 efter

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/ignore.php?level=master&language=sweden
15-July-2024 04:39:26
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL