Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Det finns två olika användningar av Ignore CONCEPT.

I båda fallen skall de dansare som 'ignoreras' inte röra sig.

Fall 1:
De aktiva dansarna arbetar runt den ignorerade dansaren och räknar inte med den ignorerade dansarens position (t.ex, In Roll Circulate, Out Roll Circulate, Triangle Circulate, etc...). Detta är samma som att 'låtsas att den ignorerade dansaren inte existerar och man arbetar i den resulterande distorderade uppställningen och (all riktiga dansare) gör det givna callet'.

Fall 2:
De aktiva dansarna gör sin del av det givna callet och räknar med den ignorerade dansarens position. Detta är samma som att 'Alla gör sin del utom de ignorerade dansarna av det givna callet'. Detta är den vanligaste användningen av Ignore CONCEPT.

Case 1:

 
 
före
Ignore the Head Girls
( och )
for an In Roll Circulate
 efter
Case 2:

 
 
före
Ignore the Head Girls
( och )
for a Wheel Thru
 efter

https://www.ceder.net/def/ignore.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.