Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Existují dvě rozdílná použití Ignore CONCEPT.

V obou případech se ignorování tanečníci nehýbají.

Případ 1:
Aktivní tanečníci pracují okolo ignorovaných a neberou v úvahu ignorovanou pozici (např. In Roll Circulate, Out Roll Circulate, Triangle Circulate atd.). Je to totéž co 'předstírejte, že ignorovaný tanečník neexistuje a pracujte ve výsledné zdeformované formaci (reální lidé) a proveďte danou figuru'.

Případ 2:
Aktivní tanečníci jdou svoji část figury a berou v úvahu pozici ignorovaného tanenčíka. Je to totéž co 'všichni kromě ignorovaného tanečníka jdou svoji část dané figury'. Toto použití Ignore CONCEPT je běžnější.

Case 1:

 
 
před
Ignore the Head Girls
( a )
for an In Roll Circulate
 po
Case 2:

 
 
před
Ignore the Head Girls
( a )
for a Wheel Thru
 po

https://www.ceder.net/def/ignore.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.