Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Hourglass Formation | Circulate [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Hourglass Formation | Circulate -- [A2]
   (upphovsman okänd)
A2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

En Hourglass FORMATION kan sättas upp från Parallel Lines med Centers i en Mini-Wave, genom att låta Centers göra en 1/2 Circulate.

 
Hourglass FORMATION  Typiska ansiktsriktningar
i ett Hourglass

En Hourglass FORMATION består av en Diamond inuti en Box. Dansarna som är i en Diamond är Centers på detta Hourglass; dansarna som är i en Box är Ends (eller Points) på detta Hourglass.

Hourglass Circulate [A2]: Från ett Hourglass. Circulate banan på ett Hourglass består av 8 positioner. Gå framåt till nästa position i ditt Hourglass, från en Diamond position till en Box position eller vice versa. Byt ansiktsriktning (med 90°) om och endast om du rör dig till eller från en Point på Center Diamond. Om inga dansare gör Circulate till samma position, så slutar Hourglass Circulate i ett Hourglass.

Från en R-H Hourglass:
 

 
före
Hourglass Circulate
 efter

Från en Facing Hourglass:
 

 
före
Hourglass Circulate
 efter

Cut The Hourglass [A2] (Tim Ploch): Från ett Hourglass. Points glider samman och Trade medan Centers Hourglass Circulate. Slutar vanligen i Parallel Lines.

Flip The Hourglass [A2] (Tim Ploch): Från ett Hourglass. Outsides flippar in (Phantom Run) medan Centers Hourglass Circulate. Slutar vanligen i Parallel Lines.

Switch To An Hourglass [A2] (Sandy Knowles 1975): Från Parallel Waves (eller tillämpliga Parallel Lines). Centers Run medan Ends gör sin del av Hourglass Circulate (Lead Ends 1/2 Circulate medan Trailing Ends Veer inåt för att sluta i en Mini-Wave med sin opposite). Slutar i ett Hourglass.

Squeeze The Hourglass [C1] (Dave Hodson 1976): Från ett Hourglass. Points glider samman och Trade medan Very Centers Trade och glider isär. Points på Center Diamond rör sig inte. Slutar i en Galaxy.

Unwrap The Hourglass [C2] (Jim Rager 1976): Från ett Hourglass. Trailing Points går rakt framåt och rör sig något inåt för att bli #1 i en Column. De andra dansarna gör Hourglass Circulates tills de når startpositionen för Trailing Point och går sedan rakt fram för att bilda Columns.

Relocate The Hourglass [C2] (Tim Ploch): Från ett Hourglass. Very Centers Arm Turn 3/4 medan de andra Counter Rotate 1/4.

Reverse Flip The Hourglass [C4]: Från ett Hourglass. De som är i en Diamond flippar bort från Center på uppställningen medan de andra Hourglass Circulate.

Se också Galaxy FORMATION [C1] vilken består av en Box inuti en Diamond.

CALLERLAB definition for Hourglass Circulate

Choreography för Hourglass Formation | Circulate

Comments? Questions? Suggestions?
 
A2:     

https://www.ceder.net/def/hourglass.php?level=master%C3%83%C2%A2%C3%85%E2%80%99%C3%82%C2%A9uage=sweden%C3%A2%C
5%92%C2%A9uage=czech&language=sweden
20-October-2019 19:46:39
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.