Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Hourglass Formation | Circulate [A2]
   (autor neznámý)
A2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Hourglass FORMATION může být vytvořena z formace Parallel Lines s Centers v Mini-Wave, když Centers udělají 1/2 Circulate.

 
Hourglass FORMATION  Typické směry pohledu
ve formaci Hourglass

Hourglass FORMATION je složená z Diamond uvnitř Box (diamant uvnitř boxu). Tanečníci v Diamond jsou Centers ve formaci Hourglass; tanečníci v Box(u) josu Ends (nebo Points) ve formaci Hourglass.

Hourglass Circulate [A2]: Z formace Hourglass. Cirkulační cesta ve formaci Hourglass má 8 míst. Jděte dopředu na další pozici v Hourglass, přesunujete s z diamantu do boxu a naopak. Směr pohledu (o 90°) tehdy a pouze tehdy, pokud jdete z nebo na pozici Point středového diamantu. Pokud Circulate nepřivede některé tanečníky na stejné místo, tak Hourglass Circulate končí v Hourglass.

Z R-H Hourglass:

 
 
před
Hourglass Circulate
 po
Z Facing Hourglass:

 
 
před
Hourglass Circulate
 po

Cut The Hourglass [A2] (Tim Ploch): Z formace Hourglass. Points ukročí k sobe a udělají Trade, Centers Hourglass Circulate. Obvykle končí v Parallel Lines.

Flip The Hourglass [A2] (Tim Ploch): Z formace Hourglass. Outsides udělají flip dovnitř (Phantom Run), Centers Hourglass Circulate. Obvykle končí v Parallel Lines.

Switch To An Hourglass [A2] (Sandy Knowles 1975): Z formace Parallel Waves (a vhodných Parallel Lines). Centers Run, Ends dělají svoji část Hourglass Circulate (Lead Ends 1/2 Circulate, Trailing Ends Veer Inward tak, aby skončíli v Mini-Wave se svým opposite). Končí v Hourglass.

Squeeze The Hourglass [C1] (Dave Hodson 1976): Z formace Hourglass. Points úkrok k sobě a Trade, Very Centers Trade a úkrok od sebe. Points středového diamantu se nehýbou. Končí ve formaci Galaxy.

Unwrap The Hourglass [C2] (Jim Rager 1976): Z formace Hourglass. Point koukající se dovnitř jde rovně a trochu dovnitř tak, aby se stal #1 v Column. ostatní tanečníci jdou Hourglass Circulates dokud se nestanou point koukající dovnitř. Pak jdou rovně a formují Columns.

Relocate The Hourglass [C2] (Tim Ploch): Z formace Hourglass. Very Centers Arm Turn 3/4, ostatní Counter Rotate 1/4.

Reverse Flip The Hourglass [C4]: Z formace Hourglass. Ti, co jsou v Diamond udělají Flip směrem od středu čtverylky, ostatní Hourglass Circulate. Normální Hourglass končí ve formaci Wave mezi dvěma Mini-Waves (tzn. jako Thar, ale s některými tanečníky dále od středu).

Viz také Galaxy FORMATION [C1] Galaxy je box v diamantu.

CALLERLAB definition for Hourglass Circulate

Choreography for Hourglass Formation | Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/hourglass.php?level=A2&language=czech
19-June-2024 12:09:13
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL