Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cut | Flip The Hourglass [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cut | Flip The Hourglass -- [A2]
   (Tim Ploch)
A2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Hourglass.

Cut The Hourglass:
Points slide together (ukročí k sobě) and Trade, Centers Hourglass Circulate.

Flip The Hourglass:
Points udělají Run na volné místo vedle sebe (Phantom Run), Centers Hourglass Circulate.

Obvykle končí v Parallel Lines.

Cut The Hourglass:
 

 
před
Cut The Hourglass
 po

Flip The Hourglass:
 

 
před
Flip The Hourglass
 po

Poznámky:

  • Původní Very Centers jsou jediní, kteří po Cut | Flip The Hourglass nemohou provést Roll.

Flip The Diamond [Plus] (Deuce Williams 1973): Z formace Diamond. Centers udělají svou část Diamond Circulate, Points Flip In (180°) směrem k bližší středové pozici. Normální Diamond končí ve Wave.

Cut The Diamond [Plus] (Lee Kopman 1973): Z formace Diamond. Centers udělají svou část Diamond Circulate, Points úkrok k sobě a Trade - skončí na vzdálenější středové pozici. Normální Diamond končí v Two-Faced Line.

Reverse Flip The Hourglass [C4]: Z formace Hourglass. Ti, co jsou v Diamond udělají Flip směrem od středu čtverylky, ostatní Hourglass Circulate. Normální Hourglass končí ve formaci Wave mezi dvěma Mini-Waves (tzn. jako Thar, ale s některými tanečníky dále od středu).

Viz také Hourglass FORMATION | Circulate [A2]

CALLERLAB definition for Cut the Hourglass
CALLERLAB definition for Flip the Hourglass

Choreography for Cut | Flip The Hourglass

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/cutthehourglass.php?language=czech
18-October-2019 21:56:45
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.