Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyRecordsFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Funny {formation} Circulate [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Funny formation Circulate -- [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Gör en Circulate till nästa position inom den givna 'formation'om och endast om:

  1. en annan dansare kommer att göra en Circulate till din nuvarande position, och
  2. ingen annan kommer att göra en Circulate till din nästa position.

{n} indikerar antalet gånger du skall tillämpa reglerna ovan. Efter varje Funny formation Circulate, omvärdera din position. Typiskt kan bara dansare som tittar på varandra i Circulate banan röra sig.

Funny Diamond Circulate 3:

 
     
före
Funny Diamond
Circulate 3
 efter
1
 efter
2
 efter
3
(klart)

Kommentarer:
  • När du gör Funny Circulates, räkna högt när du är aktiv och peka på dansaren som står på den position dit du skall gå. Ofta håller aktiva dansare upp 1 finger när de gör sin första Circulate, 2 fingrar när de gör sin andra och så vidare.
  • Om du börjar i en normal uppställning (en uppställning där callern kunde säga Circulate och alla kan gå till en egen position, som en normal R-H Diamond), då kan alla göra en Funny Circulate.
  • Om du inte börjar i en normal uppställning, då kommer inte alla att göra alla Circulates. Det finns ofta en primärdansare som börjar med Funny Circulates och kommer att arbeta hela tiden. Den dansaren kommer att "styra" räkningen medan de andra dansarna bara rör sig när de kan "assistera" primärdansaren. Därför, om callern callar Funny Circulate 3 kommer några dansare bara att få en Circulate, andra kan bara få två Circulates, medan primärdansaren gör alla tre.

Funny Split Trade Circulate (3 av 4 dansare kan gå!):

 
 
före
Funny Split Trade Circulate
 efter

CALLERLAB definition for Funny Concept

Choreography för Funny formation Circulate

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/funnycirc.php?level=C2&language=sweden
25-January-2020 02:46:16
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.