Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Follow Your Neighbor [Plus]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Follow Your Neighbor -- [Plus]
   (Deuce Williams 1968)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2.

Leaders som en rörelse, 1/2 Box Circulate & U-Turn Back medan Trailers Extend & Arm Turn 3/4.

En Mini-Wave Box slutar i en Wave med motsatt hand.

Från en R-H Mini-Wave Box:
 

 
före
Follow Your Neighbor
 efter

Från en L-H Mini-Wave Box:
 

 
före
Follow Your Neighbor
 efter

Från en T-Bone 2 x 2:
 

 
före
Follow Your Neighbor
 efter

Det är inte i allmänhet lämpligt att calla Follow Your Neighbor
från en T-Bone uppställning under C1-nivån.

Kommentarer:

  • Lägg inte till en Spread såvida inte callern uttryckligen säger så.
  • Leaders del beskrivs ibland som en Fold & Roll.
  • Follow Your Neighbor liknar en Scoot Back utom att
    1. Alla vrider sig 3/4 varv i stället för 1/2 varv
    2. De som gör Arm Turn släpper inte handfattningen
  • De som gör Arm Turn 3/4 börjar vanligen med ett underarmsgrepp som går över i en normal handfattning vid slutet av callet.


Diskutabel användning av Follow Your Neighbor:

Jag har sett Follow Your Neighbor användas av caller i följande diskutabla situation:

Detta exempel illustreras här så att caller förhoppningsvis undviker att calla det.

Från en Single 1/4 Tag:
 

 
före
Follow Your Neighbor
 efter

Från denna position, gör alla dansarna Trailers del av Follow Your Neighbor (dvs, Extend & Arm Turn 3/4).

Jag anser att detta är en rimlig utvidgning av Follow Your Neighbor, eftersom vi regelmässigt callar Scoot Back från både en Mini-Wave Box och en Single 1/4 Tag.

Grand Follow Your Neighbor [A1]: Från Columns eller andra tillämpliga formationer. Out-Facing Ends 1/2 Split Circulate & U-Turn Back medan de andra 1/2 Circulate & Arm Turn 3/4. Columns slutar i en Tidal Wave.

 
före
Grand Follow Your Neighbor
 efter

Cross Your Neighbor [C1] (Gus Greene 1969): Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Leaders 1/2 Box Circulate & U-Turn Back medan Trailers Cross Extend & Arm Turn 3/4. En Mini-Wave Box slutar i en Two-Faced Line med motsatt hand.

Criss Cross Your Neighbor [C2]: Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Trailers Cross Extend och Arm Turn 3/4 (Cross Your Neighbor) & Spread medan Leaders 1/2 Box Circulate & Cross Run. En Mini-Wave Box slutar i en Wave med motsatt hand.

any Tagging Call Your Neighbor [C2]: Gör any Tagging callet till 1/2 Tag positionen; Follow Your Neighbor. Slutar i en Wave. Till exempel, en Tag Your Neighbor är en 1/2 Tag; Follow Your Neighbor.

CALLERLAB definition for Follow Your Neighbor

Choreography för Follow Your Neighbor

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/followyourneighbor.php?level=master&language=sweden
15-September-2019 23:59:45
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.