Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Follow Your Neighbor [Plus]
   (Deuce Williams 1968)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2.

Leaders som en rörelse, 1/2 Box Circulate & U-Turn Back medan Trailers Extend & Arm Turn 3/4.

En Mini-Wave Box slutar i en Wave med motsatt hand.

Från en R-H Mini-Wave Box:

 
 
före
Follow Your Neighbor
 efter
Från en L-H Mini-Wave Box:

 
 
före
Follow Your Neighbor
 efter
Från en T-Bone 2 x 2:

 
 
före
Follow Your Neighbor
 efter

Det är inte i allmänhet lämpligt att calla Follow Your Neighbor
från en T-Bone uppställning under C1-nivån.

Kommentarer:
 • Lägg inte till en Spread såvida inte callern uttryckligen säger så.
 • Leaders del beskrivs ibland som en Fold & Roll.
 • Follow Your Neighbor liknar en Scoot Back utom att
  1. Alla vrider sig 3/4 varv i stället för 1/2 varv
  2. De som gör Arm Turn släpper inte handfattningen
 • De som gör Arm Turn 3/4 börjar vanligen med ett underarmsgrepp som går över i en normal handfattning vid slutet av callet.


Diskutabel användning av Follow Your Neighbor:

Jag har sett Follow Your Neighbor användas av caller i följande diskutabla situation:

Detta exempel illustreras här så att caller förhoppningsvis undviker att calla det.

Från en Single 1/4 Tag:

 
 
före
Follow Your Neighbor
 efter

Från denna position, gör alla dansarna Trailers del av Follow Your Neighbor (dvs, Extend & Arm Turn 3/4).

Jag anser att detta är en rimlig utvidgning av Follow Your Neighbor, eftersom vi regelmässigt callar Scoot Back från både en Mini-Wave Box och en Single 1/4 Tag.

Grand Follow Your Neighbor [A1]: Från Columns eller andra tillämpliga formationer. Out-Facing Ends 1/2 Split Circulate & U-Turn Back medan de andra 1/2 Circulate & Arm Turn 3/4. Columns slutar i en Tidal Wave.

 
före
Grand Follow Your Neighbor
 efter

Cross Your Neighbor [C1] (Gus Greene 1969): Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Leaders 1/2 Box Circulate & U-Turn Back medan Trailers Cross Extend & Arm Turn 3/4. En Mini-Wave Box slutar i en Two-Faced Line med motsatt hand.

Criss Cross Your Neighbor [C2]: Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Trailers Cross Extend och Arm Turn 3/4 (Cross Your Neighbor) & Spread medan Leaders 1/2 Box Circulate & Cross Run. En Mini-Wave Box slutar i en Wave med motsatt hand.

any Tagging Call Your Neighbor [C2]: Gör any Tagging callet till 1/2 Tag positionen; Follow Your Neighbor. Slutar i en Wave. Till exempel, en Tag Your Neighbor är en 1/2 Tag; Follow Your Neighbor.

CALLERLAB definition for Follow Your Neighbor

Choreography för Follow Your Neighbor

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/followyourneighbor.php?language=sweden&level=master
18-July-2024 07:15:12
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL