Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

File To A Line [C2]
   (George Spelvin 1974)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från generaliserade Columns.

Ends glider isär (för att ge utrymme för två dansare emellan dem) medan Centers gör två Phantom Column Circulates; alla justerar så att resulterande Lines är nära varandra.

   
före
File To A Line
 efter
Ends glider isär
medan Centers Phantom Column
Circulate två gånger
 efter
att ha justerat för att sluta
i Lines nära varandra
(klart)

Kommentarer:
  • En del caller säger File To A Wave när callet slutar i Parallel Waves, och File To A Line annars. Andra caller säger alltid File To A Line, oavsett hur slutformationen blir.

Variant: Från en Butterfly, kan callern säga Centers (Start) File To A Line i vilket fall Centers gör två Phantom Column Circulates och alla justerar för att sluta i Lines nära varandra.

Magic File To A Line [C2V]: Ends glider isär medan Centers gör två Phantom Column Magic Column Circulates; alla justerar för att sluta i Lines nära varandra.

   
före
Centers Magic File To A Line
 efter
Centers Phantom Column
Magic Column Circulate två gånger
 efter
att ha justerat för att sluta
i Lines nära varandra
(klart)

För de som är 'checker-pushers', File To A Line är koreografiskt ekvivalent med Centers Box Circulate medan Ends Stable Divide.

CALLERLAB definition for File to a Line

Choreography för File To A Line

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/filetoaline.php?level=master&language=sweden
18-June-2024 08:59:50
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL