Definitions of Square Dance Calls and Concepts
File To A Line [C2]
 
 

Från generaliserade Columns.

Ends glider isär (för att ge utrymme för två dansare emellan dem) medan Centers gör två Phantom Column Circulates; alla justerar så att resulterande Lines är nära varandra.

   
före
File To A Line
 efter
Ends glider isär
medan Centers Phantom Column
Circulate två gånger
 efter
att ha justerat för att sluta
i Lines nära varandra
(klart)

Kommentarer:
  • En del caller säger File To A Wave när callet slutar i Parallel Waves, och File To A Line annars. Andra caller säger alltid File To A Line, oavsett hur slutformationen blir.

Variant: Från en Butterfly, kan callern säga Centers (Start) File To A Line i vilket fall Centers gör två Phantom Column Circulates och alla justerar för att sluta i Lines nära varandra.

Magic File To A Line [C2V]: Ends glider isär medan Centers gör två Phantom Column Magic Column Circulates; alla justerar för att sluta i Lines nära varandra.

   
före
Centers Magic File To A Line
 efter
Centers Phantom Column
Magic Column Circulate två gånger
 efter
att ha justerat för att sluta
i Lines nära varandra
(klart)

För de som är 'checker-pushers', File To A Line är koreografiskt ekvivalent med Centers Box Circulate medan Ends Stable Divide.

https://www.ceder.net/def/filetoaline.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.