Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Exchange The Box [C3A]
   (upphovsman okänd)
C3A:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en 2 x 4.

Gör totalt fyra Split Circulate, utom att när du blir en In-facing Center gör du nästa Circulate till din diagonalt motsatta position (korsa över till den andra boxen). Exchange The Box kan fraktionaliseras i fjärdedelar.

Trafikmönstret är sådant att när du korsar över till den andra boxen, måste du hålla dig på utsidan av de som fortfarande är i sin ursprungliga Box. In-facing Centers leder denna Exchange och vanligen kan alla i deras Box följa efter.

Från Parallel Waves (In-Facing Centers leder):

 
före
Exchange The Box
 
     
vänster Box
efter 1/4
  vänster Box
efter 1/2
  vänster Box
efter 3/4
 efter
Från Columns (In-Facing Centers leder):

 
före
Exchange The Box
 
     
övre Box
efter 1/4
  övre Box
efter 1/2
  övre Box
efter 3/4
 efter

Danstips: De som leder Exchange bör hålla upp handen för att identifiera sig själva så att de andra dansarna i deras  Box kan följa dem.

Se också Exchange The Triangle [C3A].

CALLERLAB definition for Exchange The Box

Choreography för Exchange The Box

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/exchangethebox.php?language=sweden
23-June-2024 01:11:30
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL