Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cycle & Wheel [A1]
   (Ron Schneider a Dick Bayer 1975)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From any Line of 4. EN: 10
Z jakékoliv Line of 4 (řady 4 tanečníků) CZ: 10

Mini-Wave dancers Recycle as the Couple dancers Wheel & Deal. EN: 20
Tanečníci v mini-vlně dělají Recycle, tanečníci v páru Wheel & Deal. CZ: 20

If both Ends start facing the same direction, the rightmost End and adjacent dancer go in front of the leftmost End and adjacent dancer. EN: 30
Jestliže se na začátku oba Ends koukají stejným směrem, End více vpravo se předsouvá společně s tanenčíkem vedle sebe před End a jeho partnera z levé strany. CZ: 30

Ends in either Facing Couples (if the Ends start facing opposite directions), or Tandem Couples (if the Ends start facing the same direction). EN: 40
Končí buď ve Facing Couples (pokud se Ends koukají na začátku opačným směrem), nebo v Tandem Couples (pokud se Ends koukají na začátku stejným směrem). CZ: 40

 
před
Cycle & Wheel
 po
 
před
Cycle & Wheel
 po

Poznámky:
 • Cycle & Wheel never ends in Back-to-Back Couples. It ends in either Facing Couples or Tandem Couples. EN: 50
  Cycle & Wheel nikdy nekončí ve formaci Back-to-Back Couples. Končí buď ve Facing Couples nebo Tandem Couples. CZ: 50
 • Cycle & Wheel is a generalization of Wheel & Deal [Basic] and Recycle [Mainstream], allowing the movement to be done from any line of 4. EN: 60
  Cycle & Wheel je zobecněné Wheel & Deal [Basic] a Recycle [Mainstream], povolující provedení figury z jakékoliv line of 4. CZ: 60
  • From a Wave, Cycle & Wheel is the same as RecycleEN: 70
   Z Wave je Cycle & Wheel totéž jako RecycleCZ: 70
  • From a One-Faced Line or Two-Faced Line, Cycle & Wheel is the same as Wheel & DealEN: 80
   Z formace One-Faced Line nebo Two-Faced Line je Cycle & Wheel totéž jako Wheel & DealCZ: 80
 • If both Ends start facing the same direction, be sure to pass Right-shoulders with the dancers from the other side of your Line. This ensures that the correct couple ends in front. This is the same rule as for Wheel & DealEN: 90
  Pokud se na začátku koukají oba Ends stejným směrem, míjejí se s tanečníkem z druhé půlky řady pravým ramenem. To zajistí, že vepředu skončí ten správný pár. Toto je to samé pravidlo jako u Wheel & DealCZ: 90
 • Cheat definition: Those in the Mini-Wave do a Centers U-Turn Back by turning toward the adjacent End; all Wheel & Deal. Will this cheat get you into trouble? Probably not. EN: 100
  Cheat definition: centers v Mini-Wave dělají U-Turn Back směrem ke svému End; all Wheel & Deal. S tímto cheatem se pravděpodobně do problémů nedostanete. CZ: 100
 • At the upper levels, there are several versions of Recycle (e.g., Facing Couples; Box | Split; Diamond). Hence, a slightly different definition of Cycle & Wheel has evolved, namely, Those Who Can Recycle as the Others Wheel & Deal. EN: 110
  Na vyšších levelech existuje několik verzí figury Recycle v závislosti na výchozí formaci (např. Facing Couples; Box | Split; Diamond), proto se definice Cycle & Wheel lehce změnila do věty: Kdo může Recycle, ostatní Wheel & Deal. CZ: 110
 • Cycle & Wheel was originally named Destroy The LineEN: 120
  Figura Cycle & Wheel se původně jmenovala Destroy The LineCZ: 120

Recycle [Mainstream] (Lee Kopman 1974):

From a Wave. EN: 130
Z vlny (Wave). CZ: 130

Mainstream definition:

Ends Cross Fold as Centers Fold behind adjacent Ends and follow them in Single File to face in to form a Couple (a 360° turn for the Ends). EN: 140
Ends Cross Fold a zároveň Centers Fold za Ends vedle něj, pak se všichni jeden za druhým (Single File) otočí a udělají pár (pro Ends je to otočka o 360°). CZ: 140

Challenge definition:

Centers Fold behind Ends and all adjust to a Mini-Wave Box; Box Counter Rotate 1/4; Roll. EN: 150
Centers Fold za Ends a všichni se dorovnají do formace Mini-Wave Box; Box Counter Rotate 1/4; Roll. CZ: 150

Ends in Facing Couples. EN: 160
Končí ve Facing Couples. CZ: 160

Cycle And anything [C4]:
From applicable formations. Mini-Wave dancers Recycle as Others do the anything call. For example, (from a 3 & 1 Line) Cycle And Turn & Deal; (from Parallel 3 & 1 Lines) Cycle And Ferris Wheel. EN: 133
Z vhodných formací. Tanečníci v Mini-Wave provedou Recycle, ti druzí anything. Například (z 3 & 1 Line) Cycle And Turn & Deal; (z Parallel 3 & 1 Lines) Cycle And Ferris Wheel. CZ: 133

 
před
Cycle And 1/2 Tag
 po

CALLERLAB definition for Cycle and Wheel

Choreography for Cycle & Wheel

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/cycleandwheel.php?level=A1&language=czech&action=edit
14-June-2024 02:47:15
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL