Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Cycle [C3B]
   (Joe Chiles 1975)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Two-Faced Line:

 1. Centers Cross Fold och alla justerar till en Box (Bounce The Centers);
 2. Box Counter Rotate 1/4;
 3. Roll.

Slutar i Facing Couples.

Detta är ett 3-delars call, och caller callar ofta 2/3 Cross Cycle.

Från en tillämplig 2 x 2 (t.ex, Facing Couples eller

Som en rörelse, (Facing eller Box) Recycle & Slither.

Slutar i en Two-Faced Line.

Från en Two-Faced Line:

 
     
före
Cross Cycle
 efter
Centers Cross Fold
och justerar till en Box
(1/3)
 efter
Box Counter Rotate 1/4
(2/3)
 efter
Roll
(klart)

Danstips:
 • I praktiken, eftersom 1/3 Cross Cycle sällan callas, justerar inte dansarna till en box före sin counter rotate 1/4. De första två delarna av Cross Cycle dansas som en mjuk rörelse (liknande en Centers Cross Kick Off och sedan Tandem (Right eller Left) Touch).
 • I Cross Cycle är det ofta lätt att komma vilse, i synnerhet för Centers. När jag dansar, brukar jag tänka på Cross Cycle som Centers Cross Run; alla Any Shoulder 1/2 Tag; 1/4 In. Detta hjälper mig att komma till rätt plats och titta i rätt riktning.
Från Facing Couples:

 
   
före
Cross Cycle
 efter
Recycle
 efter
Slither
(klart)

Danstips:
 • Beaus 1/2 Press Ahead och Trade (med varandra) medan Belles gör en normal Recycle (Dodge Left och Veer Left).
 • Beaus kan plocka upp Belles mitt emot som i en Flutter Wheel.

Kommentarer:
 • Från en Two-Faced Line, är Cross Cycle ekvivalent med Centers Slither rygg mot rygg och alla Recycle.
  Från en 2 x 2, är Cross Cycle ekvivalent med (facing) Recycle & Slither.
 • Från en Mini-Wave Box, är Cross Cycle ekvivalent med Trail Off.
 • Från en Box som består av ett Couple och en L-H Mini-Wave, är det inte tillåtet att calla Cross Cycle och förvänta sig att de som är ett Couple skall arbeta Mirror. Callern måste explicit säga Mirror Cross Cycle.

Från en 2 x 4, bör termen Split Cross Cycle användas för 2 x 2 versionen av detta call.

 
före
Split Cross Cycle
 efter

All 8 Cross Cycle [obsolete]: Från en 1/4 Line: Cross Concentric Cross Cycle. Slutar i en 1/4 Line. De flesta caller nuförtiden callar detta som Cross Concentric Cross Cycle. All 8 Cross Cycle är analogt med All 8 Recycle [C1].

Choreography för Cross Cycle

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/crosscycle.php?level=master&language=sweden
14-July-2024 15:34:24
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL