Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från en Two-Faced Line:

  1. Centers Cross Fold och alla justerar till en Box (Bounce The Centers);
  2. Box Counter Rotate 1/4;
  3. Roll.

Slutar i Facing Couples.

Detta är ett 3-delars call, och caller callar ofta 2/3 Cross Cycle.

Från en tillämplig 2 x 2 (t.ex, Facing Couples eller

Som en rörelse, (Facing eller Box) Recycle & Slither.

Slutar i en Two-Faced Line.

Från en Two-Faced Line:

 
     
före
Cross Cycle
 efter
Centers Cross Fold
och justerar till en Box
(1/3)
 efter
Box Counter Rotate 1/4
(2/3)
 efter
Roll
(klart)

Danstips:
  • I praktiken, eftersom 1/3 Cross Cycle sällan callas, justerar inte dansarna till en box före sin counter rotate 1/4. De första två delarna av Cross Cycle dansas som en mjuk rörelse (liknande en Centers Cross Kick Off och sedan Tandem (Right eller Left) Touch).
  • I Cross Cycle är det ofta lätt att komma vilse, i synnerhet för Centers. När jag dansar, brukar jag tänka på Cross Cycle som Centers Cross Run; alla Any Shoulder 1/2 Tag; 1/4 In. Detta hjälper mig att komma till rätt plats och titta i rätt riktning.
Från Facing Couples:

 
   
före
Cross Cycle
 efter
Recycle
 efter
Slither
(klart)

Danstips:
  • Beaus 1/2 Press Ahead och Trade (med varandra) medan Belles gör en normal Recycle (Dodge Left och Veer Left).
  • Beaus kan plocka upp Belles mitt emot som i en Flutter Wheel.

Kommentarer:

Från en 2 x 4, bör termen Split Cross Cycle användas för 2 x 2 versionen av detta call.

 
före
Split Cross Cycle
 efter

All 8 Cross Cycle [obsolete]: Från en 1/4 Line: Cross Concentric Cross Cycle. Slutar i en 1/4 Line. De flesta caller nuförtiden callar detta som Cross Concentric Cross Cycle. All 8 Cross Cycle är analogt med All 8 Recycle [C1].

https://www.ceder.net/def/crosscycle.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.