Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross By [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross By -- [C1]
   (Lee Kopman 1969)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från Parallel Waves eller en Thar.

Som en rörelse, 1/2 Circulate och Slide (näsa mot näsa).

En Thar slutar i en Thar med motsatt hand; Parallel Waves slutar i en Thar.

Alternativ definition: Som en rörelse, Slip The Clutch & Spread.

Från Parallel Waves:
 

 
före
Cross By
 efter

Från en Thar:
 

 
före
Cross By
 efter

Kommentarer:

  • Cross By ändrar en R-H uppställning till en L-H uppställning & vice-versa. Tänk att du går framåt till nästa dansare och tar handfattning med motsatt hand.
  • Ends bli Centers och Centers blir Ends.
  • Några caller callar Cross By från en 1/4 Tag och vill ha en Cross Extend [C1]. Denna användning av Cross By är inte korrekt eftersom 1/2 Circulate inte är definierat från en 1/4 Tag.
  • Enligt CALLERLAB definitionen: från Parallel Waves slutar Cross By inte i en Thar utan i en "wave mellan vertikala mini-waves." Detta medför att det finns en resulterande Center Wave. Vi har aldrig sett någon caller som försökt utnyttja denna aspekt. Vi anser att Cross By från Parallel Waves alltid slutar i en Thar.

CALLERLAB definition for Cross By

Choreography för Cross By

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/crossby.php?level=C1&language=sweden
17-October-2019 05:09:21
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.