Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Coordinate [Plus]
   (Lee Kopman 1974)
Plus:     

Jazyk:
  
  
  
  
   edit def

From Columns or other applicable formations. EN: 10
Z formace Columns a dalších vhodných formací. CZ: 10

 1. Circulate;
 2. 1/2 Circulate;
 3. Center 6 Trade;
 4. Very Centers Veer Out as Very Outsides do your part Fan The Top. EN: 20
  Very Centers Veer Out, Very Outsides dělají svoji část Fan The Top. CZ: 20

Columns end in Parallel Two-Faced Lines. EN: 30
Columns končí v Parallel Two-Faced Lines. CZ: 30

Poznámky:
 • Coordinate is a difficult call to do all-position. Hence, at Plus, Coordinate is usually only called from R-H Columns where the Boys are #2 and #4 and the Girls are #1 and #3. EN: 40
  Coordinate je těžká figura na to, aby ji všichni dělali ze všech pozic. Proto je na plusu většinou callerována z formace R-H Columns s Boys jako tanečníci #2 a #4 a Girls jako #1 a #3. CZ: 40
 • The final action for the Very Centers is a Veer Out, which means to move forward and outward without changing your facing direction. Hence, if Coordinate is called from a starting formation such as Facing Lines, the ending formation is a T-BoneEN: 50
  Finální část pro Very Centers je Veer Out, což je pohyb dopředu a ven beze změny směru pohledu. Proto pokud je figura callerována z formace jako Facing Lines, koncová formace je T-BoneCZ: 50
 • The final 'move up' action for the Very Centers and the Very Outsides can also be described as a Phantom Hourglass Circulate. EN: 60
  Finální 'move up' pohyb pro Very Centers a Very Outsides může být také popsán jako Phantom Hourglass Circulate. CZ: 60

Rady:
 • Teamwork is often required to successfully complete this call. EN: 70
  Pro úspěšné dokončení figury je nutná spolupráce všech tanečníků. CZ: 70
 • From Columns, the #4 dancers (Trailing Ends) are the key to executing the call. Before moving, these dancers should make eye-contact with each other. After the Circulate 1 & 1/2, these two dancers meet in the center of the set. They should then hold their position for a moment to allow the other dancers to get oriented before the Center 6 Trade. EN: 80
  Z formace Columns jsou klíčoví tanečníci #4. Předtím, než se pohnou, by tito tanečníci měli navázat oční kontakt. Po Circulate 1 & 1/2 se tito dva potkají uprostřed čtverylky. Pak by se měli na chvilku zastavit a umožnit tak ostatním se zorientovat před tím, než udělají Center 6 Trade. CZ: 80
 • Circulate 1 & 1/2 means to move forward 1 & 1/2 positions within the original formation. Count spots on the floor. Do not count how many dancers you pass. EN: 90
  Circulate 1 & 1/2 znamená jít dopředu 1 & 1/2 pozice v původní formaci. Počítejte si místa, ne kolik tanečníků minete. CZ: 90

Z Columns:

 
před
Coordinate
 
     
po
Circulate
 po
1/2 Circulate
 po
Center 6 Trade
  po
Very Centers and Very Outsides move up EN: 100
Very Centers a Very Outsides move up CZ: 100
(hotovo)
Z Parallel 3 & 1 Lines:

 
před
Coordinate
 
     
po
Circulate
 po
1/2 Circulate
 po
Center 6 Trade
  po
Very Centers and Very Outsides move up EN: 100
Very Centers a Very Outsides move up CZ: 100
(hotovo)
Z Facing Lines:

 
před
Coordinate
 
     
po
Circulate
 po
1/2 Circulate
 po
Center 6 Trade
  po
Very Centers and Very Outsides move up EN: 100
Very Centers a Very Outsides move up CZ: 100
(hotovo)
Note on the final part: the Very Centers veer away from each other without turning. This results in the T-Bone ending formation shown above. EN: 110
Poznámka k poslední části: Very Centers dělají veer směrem od sebe bez točení. To veden na koncovou formaci T-Bone, jak je ukázáno nahoře. CZ: 110

anything Coordinate [C2]:
Do the anything call; then Finish Coordinate (1/2 Circulate; Center 6 Trade; Very Ends do your part Fan The Top as Very Centers Veer Out). Usually ends in Parallel Two-Faced Lines. The anything call replaces the first Circulate. EN: 718
Figura anything nahrazuje první Circulate. CZ: 718

Coordinate To A Diamond [C4]:
Coordinate; Centers Hinge. Columns end in Twin Diamonds. EN: 719
Coordinate; Centers Hinge. Columns končí v Twin Diamonds. CZ: 719

Viz také anything Coordinate | Motivate | Percolate | Perk Up [C2].

CALLERLAB definition for Coordinate

Choreography for Coordinate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/coordinate.php?language=czech&level=PLUS&action=edit
15-June-2024 00:34:52
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL