Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Fire [Plus]
   (Ron Schneider 1976)
Plus:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Two-Faced Line or other applicable formation. EN: 10
Z formace Two-Faced Line a dalších vhodných formací. CZ: 10

Ends Cross Fold as Centers Trade & Step Forward. EN: 20
Ends Cross Fold, Centers Trade & Step Forward. CZ: 20

A Two-Faced Line ends in a Mini-Wave Box. EN: 30
Two-Faced Line končí v Mini-Wave Box. CZ: 30

Z Two-Faced Line:

 
 
před
Cross Fire
 po
Z One-Faced Line:

 
 
před
Cross Fire
 po
Z Facing Diamond:

 
 
před
Cross Fire
 po
Z Wave:

 
 
před
Cross Fire
 po
*The last example (From a Wave), is for informational purposes only. Cross Fire is rarely called from a Wave, even at C4. In this case, dancers end on the same spot, and hence share the spot by stepping to a right-hand Mini-Wave. Dancers are offset because the shared ending spots are not on an axis of the original formation. EN: 40
*Poslední příklad (z formace Wave) je uveden pouze pro informaci, protože figura Cross Fire je zřídka callerována z vlny, dokonce i na C4. V tomto případě končí tanečníci na stejném místě, tudíž dostoupí do pravé mini-vlny. Celá formace je v offsetu, protože dvě sdílená místa nejsou na stejné ose. CZ: 40

Poznámky:
  • Only the original Ends can Roll. EN: 50
    Pouze původní Ends mohou udělat Roll. CZ: 50
  • According to the CALLERLAB definitions, when Cross Fire is done from Out-Facing Lines, the ending formation is a 1/4 Tag formation. We disagree. EN: 60
    Pokud se dělá Cross Fire z Out-Facing Lines, je podle CALLERLAB definice koncová formace 1/4 Tag. My s tímto nesouhlasíme. CZ: 60

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
Cross Fire
according to CALLERLAB EN: 70
Cross Fire
podle CALLERLAB CZ: 70
 
Cross Fire
according to our definition EN: 80
Cross Fire
podle naší definice CZ: 80

For more information, see The Crossfire Controversy EN: 90
Pro více informací čtěte The Crossfire Controversy (polemika) CZ: 90

Viz také Crossfire from Inverted Lines - 2/9/95 by Stewart Kramer. EN: 100

Straight Fire [C4]:
From Parallel Two-Faced Lines, Facing Twin Diamonds, or other applicable formations. Centers Trade & Step Forward as Out-Facing Ends Cross Fold as In-Facing Ends Veer Inward. Parallel Two-Faced Lines end in Columns. EN: 681
Z formace Parallel Two-Faced Lines, Facing Twin Diamonds a dalších vhodných formací. Centers Trade & a Step Forward, Out-Facing Ends Cross Fold, In-Facing Ends Veer Inward. Parallel Two-Faced Lines končí Columns. CZ: 681

Z Two-Faced Line:

 
 
před
Straight Fire
 po

CALLERLAB definition for Crossfire

Choreography for Cross Fire

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/crossfire.php?language=czech&level=PLUS&action=edit
22-July-2024 21:59:13
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL