Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Coordinate [Plus]
   (Lee Kopman 1974)
Plus:     

Språk:
  
  
  
  
   edit def

From Columns or other applicable formations. EN: 10
Från Columns eller andra tillämpliga formationer. SE: 10

 1. Circulate;
 2. 1/2 Circulate;
 3. Center 6 Trade;
 4. Very Centers Veer Out as Very Outsides do your part Fan The Top. EN: 20
  Very Centers Veer Out medan Very Outsides gör sin del av Fan The Top. SE: 20

Columns end in Parallel Two-Faced Lines. EN: 30
Columns slutar i Parallel Two-Faced Lines. SE: 30

Kommentarer:
 • Coordinate is a difficult call to do all-position. Hence, at Plus, Coordinate is usually only called from R-H Columns where the Boys are #2 and #4 and the Girls are #1 and #3. EN: 40
  Coordinate är ett svårt call att lära sig från alla positioner. Därför att på Plus-nivån, callas det vanligen bara från R-H Columns där Boys är #2 och #4 och Girls är #1 och #3. SE: 40
 • The final action for the Very Centers is a Veer Out, which means to move forward and outward without changing your facing direction. Hence, if Coordinate is called from a starting formation such as Facing Lines, the ending formation is a T-BoneEN: 50
  Den sista delen för Very Centers är en Veer Out, vilket betyder att röra sig framåt och utåt utan att ändra ansiktsriktning. Därför är, om Coordinate callas från en startformation som Facing Lines, slutformationen T-BoneSE: 50
 • The final 'move up' action for the Very Centers and the Very Outsides can also be described as a Phantom Hourglass Circulate. EN: 60
  Den slutliga 'gå upp' rörelsen för Very Centers och Very Outsides kan också beskrivas som en Phantom Hourglass Circulate. SE: 60

Tips:
 • Teamwork is often required to successfully complete this call. EN: 70
  För att utföra detta call på ett lyckat sätt, krävs det teamwork. SE: 70
 • From Columns, the #4 dancers (Trailing Ends) are the key to executing the call. Before moving, these dancers should make eye-contact with each other. After the Circulate 1 & 1/2, these two dancers meet in the center of the set. They should then hold their position for a moment to allow the other dancers to get oriented before the Center 6 Trade. EN: 80
  Från Columns, är det #4 dansarna (Trailing Ends) som är nyckeln till att utföra callet. Innan de rör sig bör dessa dansare ta ögonkontakt med varandra. Efter Circulate 1 & 1/2, möts dessa två dansare i mitten på uppställningen. De bör behålla sin position ett ögonblick för att låta de andra dansarna orientera sig före Center 6 Trade. SE: 80
 • Circulate 1 & 1/2 means to move forward 1 & 1/2 positions within the original formation. Count spots on the floor. Do not count how many dancers you pass. EN: 90
  Circulate 1 & 1/2 betyder att gå framåt 1 & 1/2 position i den ursprungliga formationen. Räkna positioner på golvet. Räkna inte hur många dansare du passerar. SE: 90

Från Columns:

 
före
Coordinate
 
     
efter
Circulate
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center 6 Trade
  efter
Very Centers and Very Outsides move up EN: 100
Very Centers och Very Outsides går upp SE: 100
(klart)
Från Parallel 3 & 1 Lines:

 
före
Coordinate
 
     
efter
Circulate
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center 6 Trade
  efter
Very Centers and Very Outsides move up EN: 100
Very Centers och Very Outsides går upp SE: 100
(klart)
Från Facing Lines:

 
före
Coordinate
 
     
efter
Circulate
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center 6 Trade
  efter
Very Centers and Very Outsides move up EN: 100
Very Centers och Very Outsides går upp SE: 100
(klart)
Note on the final part: the Very Centers veer away from each other without turning. This results in the T-Bone ending formation shown above. EN: 110

anything Coordinate [C2]:
Do the anything call; then Finish Coordinate (1/2 Circulate; Center 6 Trade; Very Ends do your part Fan The Top as Very Centers Veer Out). Usually ends in Parallel Two-Faced Lines. The anything call replaces the first Circulate. EN: 718
Gör anything callet; 1/2 Circulate; Center 6 Trade; Very Ends gör sin del av Fan The Top medan Very Centers Veer Out. Slutar vanligen i Parallel Two-Faced Lines. Anything callet ersätter den första Circulate. SE: 718

Coordinate To A Diamond [C4]:
Coordinate; Centers Hinge. Columns end in Twin Diamonds. EN: 719
Coordinate; Centers Hinge. Columns slutar i Twin Diamonds. SE: 719

Se också anything Coordinate | Motivate | Percolate | Perk Up [C2].

CALLERLAB definition for Coordinate

Choreography för Coordinate

Comments? Questions? Suggestions?
 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/coordinate.php?level=PLUS&language=sweden&action=edit
17-July-2024 15:41:49
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL