Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Checkmate The Column [A2]
   (H.P. Williams 1975)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från tillämpliga 2 x 4 Columns.

De första två (#1 och #2) Circulate 4 positioner & 1/4 In medan de sista två (#3 och #4) Circulate två gånger, 1/4 In, & Circulate.

Normala Columns slutar i Parallel Two-Faced Lines.

Från R-H Columns:

 
 
före
Checkmate
 efter
Från L-H Columns:

 
 
före
Checkmate
 efter
Från Full Tag:

 
 
före
Checkmate
 efter
Från Zero Tag:

 
 
före
Checkmate
 efter

Kommentarer:
  • De första två bör göra en vid sväng för sina 4 Column Circulates. Den rörelsen beskrivs ofta som en Single File Promenade 1/2 Way & Veer Left|Right. Det börjar och känns som Beaus del av en Track 2.
  • Bara de första två kan göra Roll.
  • De första två (#1 och #2) slutar som ett Couple med varandraoch de sista två (#3 och #4) slutar som ett Couple med varandra. Lead dansaren i varje Tandem (#1 och #3) slutar som Ends och Trailers i varje Tandem (#2 och #4) slutar som Centers på de resulterande Lines. Därför är det viktigt att etablera sin Couple-relation så tidigt som möjligt.
    • För de första två, dansas Checkmate med bäst flyt som en Trail Off för att bilda ett Couple; Couples Circulate; och Bend The Line.
    • För de sista två, dansas Checkmate med bäst flyt som en Double Pass Thru; Face In & ta handfattning för att bilda ett Couple; och Couples Circulate.

Single Checkmate [C3A]: Från en 2 x 2. Leaders Box Circulate två gånger och 1/4 In (Box Transfer) medan Trailers Box Circulate, 1/4 In, och Box Circulate. Slutar i en 2 x 2.

 
före
Single Checkmate
 efter

3 By 1 Checkmate [C2] (Willard Orlich): Från Columns. De första tre dansarna Column Circulate 4 positioner & 1/4 In medan #4 dansarna Circulate 3 positioner, 1/4 In, & Circulate. Slutar i Parallel 3 & 1 Lines.

 
före
3 By 1 Checkmate
 efter

Checkover [C1] (Al Appleton 1978): Från Columns. De första två Checkmate The Column medan de sista två stiger framåt för att bilda en Box (Circulate), Cast Off 3/4, Slither och As Couples Extend. Slutar i Parallel Two-Faced Lines.

CALLERLAB definition for Checkmate

Choreography för Checkmate The Column

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/checkmate.php?level=master&language=sweden
22-June-2024 12:57:41
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL