Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Chase Right | Left [Plus]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Chase Right | Left -- [Plus]
   (Lee Kopman 1975)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Couples rygg mot rygg.

Chase Right:
Belles U-Turn Back åt höger; alla Box Circulate två gånger. Slutar i en R-H Mini-Wave Box.

Chase Left:

Beaus U-Turn Back åt vänster; alla Box Circulate två gånger. Slutar i en L-H Mini-Wave Box.

Chase Right:
 

     
före
Chase Right
 efter
Belles U-Turn Back
åt höger
 efter
Box Circulate (en gång)
 efter
Box Circulate (två gånger)
(klart)

Left Chase:
 

     
före
Left Chase
 efter
Beaus U-Turn Back
åt vänster
 efter
Box Circulate (en gång)
 efter
Box Circulate (två gånger)
(klart)

Kommentarer:

  • Chase Left callas ofta som Left Chase så att dansarna först hör ordet Left. Annars kan dansarna börja röra sig åt höger efter att ha hört ordet Chase. Chase Right, å andra sidan, callas sällan som Right Chase.
  • Chase Right | Left bör dansas som en mjuk rörelse med flyt (dvs, gör inte U-Turn Back; paus; Box Circulate; paus; Box Circulate).
  • Chase Right gå medurs (åt höger) två positioner i din Box.
  • Sluta bredvid samma dansare med vilken du började, men på den andra halvan av din Box. Efter Chase Right håller du höger hand med den dansaren; efter Chase Left håller du vänster hand.
  • Vid slutet av callet kan bara hälften av dansarna göra Roll. Dansarna som rör sig rakt fram kan inte göra Roll.
    • Chase Right, kan bara de ursprungliga Belles göra Roll.
    • Left Chase, kan bara de ursprungliga Beaus göra Roll.

Chase Your Neighbor [C1] (Burt Rubenstein): Från Couples rygg mot rygg. Chase The 1/2 Tag (Belles U-Turn Back åt höger & alla Box Circulate); Follow Your Neighbor. Slutar i en L-H Wave.

Chase The (fraction) Tag [C3B] (Ron Schneider 1983): Från Back-to-Back Couples. Belles U-Turn Back åt höger medan Beaus 1/2 Box Circulate & Roll; alla Extend till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, fullfölj en full Tag The Line.

CALLERLAB definition for Chase Right

Choreography för Chase Right | Left

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/chase.php?level=master&language=sweden
19-October-2019 19:20:38
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.