Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Chase Right | Left [Plus]
   (Lee Kopman 1975)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Back-to-Back Couples.

Chase Right:
Belles Right-face U-Turn Back; všichni Box Circulate twice (2x). Končí v R-H Mini-Wave Box.

Chase Left:

Beaus Left-face U-Turn Back; všichni Box Circulate twice (2x). Končí v L-H Mini-Wave Box.

Chase Right:

 
     
před
Chase Right
 po
Belles Right-face
U-Turn Back
 po
Box Circulate (poprvé)
 po
Box Circulate (podruhé)
(hotovo)
Left Chase:

 
     
před
Left Chase
 po
Beaus Left-face
U-Turn Back
 po
Box Circulate (poprvé)
 po
Box Circulate (podruhé)
(hotovo)

Poznámky:
 • Figura Chase Left je často callerována jako Left Chase, aby tanečníci jako první slyšeli slovo Left, jinak by se začali pohybovat doprava poté, co by uslyšeli slovo Chase. Na druhou stranu figura Chase Right je jako Right Chase callerována velmi zřídka.
 • Figura Chase Right | Left by měla být tancována jako jeden hladký, plynulý pohyb (tzn. nedělejte U-Turn Back; pauza; Box Circulate; pauza; Box Circulate).
 • Při Chase Right se pohybujete po směru hodinových ručiček (doprava) o dvě pozice ve svém boxu.
 • Skončíte vedle toho samého tanečníka, vedle kterého jste začínali, ale ve druhé polovině boxu. Po Chase Right se držíte za pravé ruce, po Chase Left za levé.
 • Na konci mohou dva lidé udělat Roll. Tanečníci, co šli rovně, dělat Roll nemohou.
  • U Chase Right mohou dělat Roll pouze původní Belles.
  • U Left Chase mohou dělat Roll pouze původní Beaus.

Chase Your Neighbor [C1] (Burt Rubenstein): Z formace Back-to-Back Couples. Chase The 1/2 Tag (Belles Right-face U-Turn Back & věichni Box Circulate); Follow Your Neighbor. Končí v L-H Wave.

Chase The (fraction) Tag [C3B] (Ron Schneider 1983): Z formace Back-to-Back Couples. Belles Right-face U-Turn Back, Beaus 1/2 Box Circulate & Roll; all Extend do dané fractional Tag formace. Pokud není fraction řečeno, myslí se full Tag The Line.

CALLERLAB definition for Chase Right

Choreography for Chase Right | Left

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/chase.php?level=master&language=czech
22-July-2024 22:06:18
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL