Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cast A Shadow [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cast A Shadow -- [A1]
   (Lee Kopman 1973)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Parallel Lines s Ends v tandemu nebo z formace Promenade (v tomto případě pracujní označení tanečníci jako Leaders ve formaci Parallel Two-Faced Lines).

 
Ends:
1/2 Zoom, Cast Off 3/4 a Spread (a stát se koncovými v Lines)

Out-Facing Centers:
Cloverleaf;

In-Facing Centers:
Extend, Arm Turn 1/4, a Extend.

Dorovnejte se dle potřeby tak do Parallel Lines.

Následující obrázek ukazuje Ends part of Cast A Shadow:
 

před
Ends Cast A Shadow
 
   
po
1/2 Zoom
 po
Cast Off 3/4
 po
Udělejte Spread a staňte se koncovými v Lines.
(hotovo)

Z Parallel Two-Faced Lines:
 

před
Cast A Shadow
 
   
po
Ends 1/2 Zoom
jako Lead Centers 1/3 Cloverleaf
jako Trailing Centers Extend
 po
Ends Cast Off 3/4
jako Lead Centers dokončete Cloverleaf
jako Trailing Centers Arm Turn 1/4
 po
Original Ends Spread
jako Original Centers jděte na uvolněné místo
(hotovo)

Z Parallel Waves:
 

 
před
Cast A Shadow
 po

Z Parallel 3 & 1 Lines:
 

 
před
Cast A Shadow
 po

Z Promenade: (čtete poznámku uvedenou níže):
 

   
před
Heads (lead) Cast A Shadow
 po
Heads Step Forward
, Sides se stočí za ně
 po
Cast A Shadow
(hotovo)

Poznámky:

 • Ends zůstanou Ends, Centers zůstanou Centers.
 • Cast A Shadow mění Parallel Two-Faced Lines na Parallel Waves a naopak.
 • Koncoví se točí za původní vnější ruce.
 • Část pro Ends je
  1. 1/2 Zoom (Lead End udělá flip away od středu & Extend, Trailing End 1/2 Circulate do minivlny za původní vnější ruce);
  2. Cast Off 3/4 (říkej si "půl a ještě o čtvrt");
  3. and Spread (udělejte dost místa pro další dva tanečníky).
 • Out-Facing Centers (tzv. "Shadowers") musí udělat Cloverleaf ve velkém obloučku, aby se nesrazili s Ends. Končí jako na bližší pozici uprostřed.
 • In-Facing Centers Extend, chytněte se za vniřní ruce, spolu Arm Turn 1/4, počkejte zhruba dvě doby, aby Ends měli čas udělat svoji část Cast Off 3/4, a pak Extend. Pro Extend & Arm Turn 1/4 použijte pouze jednu ruku. Mnohokrát jsme viděli příliš nadšené tanečníky, kteří udělali step forward, chytli se za obě ruce, poskočili, vykopli nohy a zapomněli, na kterou stranu se mají točit následně neměli tušení, kde mají skončit.
 • Pokud je Cast A Shadow callerováno z formace Promenade, označený pár (Leaders) musí pokračovat v promenádě, dokud nebudou paralelně s nějakou zdí, a pak udělat Step Forward. Ostatní se stočí za ně a společně vytvoří formaci Parallel Two-Faced Lines; pak terpve udělají všichni Cast A Shadow. Pokud provede figuru tímto způsobem, máte zaručeno, že výsledná formace (Parallel Waves) bude zarovnána se zdmi.

  Jak zatancovat Cast A Shadow z formace Promenade:

  1. Identifikujte se, pokud jste označení;
  2. Zarovnejte se se zdmi;
  3. Proveďte figuru.
 • Jestliže se Centers koukají ven, dělají Cloverleaf. Jestliže se Centers koukají dovnitř, dělají svoji část figury (udělají Pass Thru & Partner Tag).
 • Není považováno za správné, aby caller calleroval Cast A Shadow z formace, ve které jsou oba Ends zády k sobě.
 • Cast A Shadow způsobuje rozšíření čtverylky v prostoru, proto poté, co figuru dokončíte, se zase stáhněte zpět.

Varianty:

 • Ends Cast A Shadow But Don't Spread
 • Cast A Shadow, Trailing Centers Cast 3/4

Criss Cross The Shadow [C2] (Ross Howell 1974): Z formace Parallel Lines s Ends v tandemu nebo z formace Promenade (ve které pracujní označení tanečníci jako Leaders ve formaci Parallel Two-Faced Lines). Ends 1/2 Zoom & Slide, Cast Off 3/4 and Spread, Out-Facing Centers Cloverleaf and Slither, In-Facing Centers Cross Extend, Arm Turn 1/4, & Extend. Dorovnejte se dle potřeby tak do Parallel Lines.

Relay The Shadow [C1] (Lee Kopman 1975): Z formací Tidal Wave, Facing Lines a dalších vhodných formací. Arm Turn 1/2; Center 6 Cast Off 3/4, Very Ends Counter Rotate 1/4; výsledná Center Wave Arm Turn 1/4 & Spread (tanečníci se stanou Ends v Parallel Waves). Ostatní udělají Centers part of Cast A Shadow (Leaders Cloverleaf, Trailers Extend; Arm Turn 1/4; Extend). Končí v Parallel Waves.

Shadow The Column [C4] (Jack Lasry): Z formace Columns. Tanečníci #1 a #3 pracují jako Ends, tanečníci #2 a #4 pracují jako Centers ve formaci Parallel Two-Faced Lines. Takto udělají všichni Cast A Shadow.

Shadow To A Diamond [C4]: Z vhodných Parallel Lines. Ends Cast A Shadow, Lead Centers Run & Extend (ve velkém obloučku jako při Cast A Shadow), Trailing Centers 1/2 Circulate & Trade. Končí ve formaci Twin Diamonds. Centers' part of Shadow To A Diamond je zvětšené Peel & Trail.

Shadow formation anything [C4]: Z vhodných Parallel Lines, Twin Diamonds, a dalších vhodných formací. Outsides Cast A Shadow But Don't Spread (1/2 Zoom, Cast Off 3/4), Centers udělají anything. Formation (formace) je jméno středové formace. Například z Twin Diamonds při povelu Shadow Wave Spin The Top dělají Ends Cast A Shadow But Don't Spread a Center Wave dělá Spin The Top.

CALLERLAB definition for Cast a Shadow

Choreography for Cast A Shadow

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/castashadow.php?level=master&language=czech
22-October-2019 11:12:27
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.