Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cast A Shadow [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cast A Shadow -- [A1]
   (Lee Kopman 1973)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   edit def

From Parallel Lines with the Ends in Tandem or from Promenade (in which case designated dancers act as Leaders in Parallel Two-Faced Lines). EN: 10
Z formace Parallel Lines s Ends v tandemu nebo z formace Promenade (v tomto případě pracujní označení tanečníci jako Leaders ve formaci Parallel Two-Faced Lines). CZ: 10

 
Ends:
1/2 Zoom, Cast Off 3/4 a Spread
(to become Ends of Lines); EN: 20
(a stát se koncovými v Lines) CZ: 20

Out-Facing Centers:
Cloverleaf;

In-Facing Centers:
Extend, Arm Turn 1/4, a Extend.

Adjust as necessary to end in Parallel Lines. EN: 30
Dorovnejte se dle potřeby tak do Parallel Lines. CZ: 30

The following illustrates the Ends part of Cast A ShadowEN: 40
Následující obrázek ukazuje Ends part of Cast A ShadowCZ: 40

 
před
Ends Cast A Shadow
 
   
po
1/2 Zoom
 po
Cast Off 3/4
 po
Spread to become Ends of Lines EN: 50
Udělejte Spread a staňte se koncovými v Lines. CZ: 50
(hotovo)

Z Parallel Two-Faced Lines:
 

před
Cast A Shadow
 
   
po
Ends 1/2 Zoom
jako Lead Centers 1/3 Cloverleaf
jako Trailing Centers Extend
 po
Ends Cast Off 3/4
as Lead Centers complete the Cloverleaf EN: 60
jako Lead Centers dokončete Cloverleaf CZ: 60

jako Trailing Centers Arm Turn 1/4
 po
Original Ends Spread
as Original Centers step into the vacated space EN: 70
Original Ends Spread
jako Original Centers jděte na uvolněné místo CZ: 70
(hotovo)

Z Parallel Waves:
 

 
před
Cast A Shadow
 po

Z Parallel 3 & 1 Lines:
 

 
před
Cast A Shadow
 po

Z Promenade:

(see note below): EN: 80
(čtete poznámku uvedenou níže): CZ: 80

 
   
před
Heads (lead) Cast A Shadow
 po
Heads Step Forward
as Sides bend in behind EN: 90
Heads Step Forward
, Sides se stočí za ně CZ: 90
 po
Cast A Shadow
(hotovo)

Poznámky:

 • Ends remain Ends, Centers remain Centers. EN: 100
  Ends zůstanou Ends, Centers zůstanou Centers. CZ: 100
 • Cast A Shadow converts Parallel Two-Faced Lines into Parallel Waves and vice-versa. EN: 110
  Cast A Shadow mění Parallel Two-Faced Lines na Parallel Waves a naopak. CZ: 110
 • Ends meet with original outside hands. EN: 120
  Koncoví se točí za původní vnější ruce. CZ: 120
 • The Ends' part is EN: 130
  Část pro Ends je CZ: 130
  1. 1/2 Zoom (Lead End flip away from the Center & Extend as Trailing End 1/2 Circulate to meet with original outside hands); EN: 140
   1/2 Zoom (Lead End udělá flip away od středu & Extend, Trailing End 1/2 Circulate do minivlny za původní vnější ruce); CZ: 140
  2. Cast Off 3/4 (think "half, then a quarter more"); EN: 150
   Cast Off 3/4 (říkej si "půl a ještě o čtvrt"); CZ: 150
  3. and Spread (allow enough space for two dancers). EN: 160
   and Spread (udělejte dost místa pro další dva tanečníky). CZ: 160
 • Out-Facing Centers (the "Shadowers") should make a wide arc for the Cloverleaf so at not to interfere with the Ends. Out-Facing Centers end in the near center position. EN: 170
  Out-Facing Centers (tzv. "Shadowers") musí udělat Cloverleaf ve velkém obloučku, aby se nesrazili s Ends. Končí jako na bližší pozici uprostřed. CZ: 170
 • In-Facing Centers Extend to join inside hands, Arm Turn 1/4 with each other, wait for about two beats to allow the Ends to finish their Cast Off 3/4, and then Extend. Be sure to use only one hand for the Extend & Arm Turn 1/4. We have frequently seen overly-excited dancers step forward, join both hands, whoop and kick, and then forget which way to turn and consequently have no idea where they belong. EN: 180
  In-Facing Centers Extend, chytněte se za vniřní ruce, spolu Arm Turn 1/4, počkejte zhruba dvě doby, aby Ends měli čas udělat svoji část Cast Off 3/4, a pak Extend. Pro Extend & Arm Turn 1/4 použijte pouze jednu ruku. Mnohokrát jsme viděli příliš nadšené tanečníky, kteří udělali step forward, chytli se za obě ruce, poskočili, vykopli nohy a zapomněli, na kterou stranu se mají točit následně neměli tušení, kde mají skončit. CZ: 180
 • When Cast A Shadow is called from Promenade, the designated Couple (Leaders) should continue Promenading until they are squared off to a wall and then Step Forward as the others bend in behind them to form Parallel Two-Faced Lines; then everyone Cast A Shadow. Executing the call in this manner guarantees that the ending formation (Parallel Waves) is squared off to the walls. EN: 190
  Pokud je Cast A Shadow callerováno z formace Promenade, označený pár (Leaders) musí pokračovat v promenádě, dokud nebudou paralelně s nějakou zdí, a pak udělat Step Forward. Ostatní se stočí za ně a společně vytvoří formaci Parallel Two-Faced Lines; pak terpve udělají všichni Cast A Shadow. Pokud provede figuru tímto způsobem, máte zaručeno, že výsledná formace (Parallel Waves) bude zarovnána se zdmi. CZ: 190

  How to dance Cast A Shadow from Promenade: EN: 200
  Jak zatancovat Cast A Shadow z formace Promenade: CZ: 200
  1. If you are designated, identify yourself; EN: 210
   Identifikujte se, pokud jste označení; CZ: 210
  2. Square off to a wall; EN: 220
   Zarovnejte se se zdmi; CZ: 220
  3. Do the call. EN: 230
   Proveďte figuru. CZ: 230
 • If all Centers start facing out, they do a Cloverleaf. If all Centers start facing in, they do their part of the call (danced as a Pass Thru & Partner Tag). EN: 240
  Jestliže se Centers koukají ven, dělají Cloverleaf. Jestliže se Centers koukají dovnitř, dělají svoji část figury (udělají Pass Thru & Partner Tag). CZ: 240
 • It is considered inappropriate for the caller to call Cast A Shadow from formations in which the Ends start facing or back-to-back. EN: 250
  Není považováno za správné, aby caller calleroval Cast A Shadow z formace, ve které jsou oba Ends zády k sobě. CZ: 250
 • Cast A Shadow has a tendency to expand the size of the square. Therefore, after completing the call, tighten up your formation. EN: 260
  Cast A Shadow způsobuje rozšíření čtverylky v prostoru, proto poté, co figuru dokončíte, se zase stáhněte zpět. CZ: 260

Varianty:

 • Ends Cast A Shadow But Don't Spread
 • Cast A Shadow, Trailing Centers Cast 3/4

Criss Cross The Shadow [C2] (Ross Howell 1974):
From Parallel Lines with the Ends in Tandem or from Promenade (in which case designated dancers act as Leaders in Parallel Two-Faced Lines). Ends 1/2 Zoom & Slide, Cast Off 3/4 and Spread as Out-Facing Centers Cloverleaf and Slither as In-Facing Centers Cross Extend, Arm Turn 1/4, & Extend. Adjust as necessary to end in Parallel Lines. EN: 149
Z formace Parallel Lines s Ends v tandemu nebo z formace Promenade (ve které pracujní označení tanečníci jako Leaders ve formaci Parallel Two-Faced Lines). Ends 1/2 Zoom & Slide, Cast Off 3/4 and Spread, Out-Facing Centers Cloverleaf and Slither, In-Facing Centers Cross Extend, Arm Turn 1/4, & Extend. Dorovnejte se dle potřeby tak do Parallel Lines. CZ: 149

Relay The Shadow [C1] (Lee Kopman 1975):
From a Tidal Wave, Facing Lines, or other applicable formations. Arm Turn 1/2; Center 6 Cast Off 3/4 as Very Ends Counter Rotate 1/4; resulting Center Wave Arm Turn 1/4 & Spread (to become Ends of Parallel Waves) as Others do the Centers part of Cast A Shadow (Leaders Cloverleaf as Trailers Extend; Arm Turn 1/4; Extend). Ends in Parallel Waves. EN: 150
Z formací Tidal Wave, Facing Lines a dalších vhodných formací. Arm Turn 1/2; Center 6 Cast Off 3/4, Very Ends Counter Rotate 1/4; výsledná Center Wave Arm Turn 1/4 & Spread (tanečníci se stanou Ends v Parallel Waves). Ostatní udělají Centers part of Cast A Shadow (Leaders Cloverleaf, Trailers Extend; Arm Turn 1/4; Extend). Končí v Parallel Waves. CZ: 150

Shadow The Column [C4] (Jack Lasry):
From Columns. #1 and #3 dancers act as Ends while #2 and #4 dancers act as Centers of Parallel Two-Faced Lines, and all Cast A ShadowEN: 151
Z formace Columns. Tanečníci #1 a #3 pracují jako Ends, tanečníci #2 a #4 pracují jako Centers ve formaci Parallel Two-Faced Lines. Takto udělají všichni Cast A ShadowCZ: 151

Shadow To A Diamond [C4]:
From applicable Parallel Lines. Ends Cast A Shadow as Lead Centers Run & Extend (making a wide arc as in Cast A Shadow) as Trailing Centers 1/2 Circulate & Trade. Ends in Twin Diamonds. The Centers' part of Shadow To A Diamond is an exaggerated Peel & TrailEN: 152
Z vhodných Parallel Lines. Ends Cast A Shadow, Lead Centers Run & Extend (ve velkém obloučku jako při Cast A Shadow), Trailing Centers 1/2 Circulate & Trade. Končí ve formaci Twin Diamonds. Centers' part of Shadow To A Diamond je zvětšené Peel & TrailCZ: 152

Shadow formation anything [C4]:
From applicable Parallel Lines, applicable Twin Diamonds, or other applicable formations. Outsides Cast A Shadow But Don't Spread (1/2 Zoom, Cast Off 3/4) as Centers do the anything call. Formation is the name of the center formation. For example, from Twin Diamonds, a Shadow Wave Spin The Top has the Ends Cast A Shadow But Don't Spread as the Center Wave does a Spin The Top. EN: 153
Z vhodných Parallel Lines, Twin Diamonds, a dalších vhodných formací. Outsides Cast A Shadow But Don't Spread (1/2 Zoom, Cast Off 3/4), Centers udělají anything. Formation (formace) je jméno středové formace. Například z Twin Diamonds při povelu Shadow Wave Spin The Top dělají Ends Cast A Shadow But Don't Spread a Center Wave dělá Spin The Top. CZ: 153

CALLERLAB definition for Cast a Shadow

Choreography for Cast A Shadow

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/castashadow.php?level=master&language=czech&action=edit
22-October-2019 06:38:10
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.