Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cast A Shadow [A1]
   (Lee Kopman 1973)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Parallel Lines with the Ends in Tandem or from Promenade (in which case designated dancers act as Leaders in Parallel Two-Faced Lines). EN: 10
Z formace Parallel Lines s Ends v tandemu nebo z formace Promenade (v tomto případě pracujní označení tanečníci jako Leaders ve formaci Parallel Two-Faced Lines). CZ: 10

 
Ends:
1/2 Zoom, Cast Off 3/4 a Spread
(to become Ends of Lines); EN: 20
(a stát se koncovými v Lines) CZ: 20

Out-Facing Centers:
Cloverleaf;

In-Facing Centers:
Extend, Arm Turn 1/4, a Extend.

Adjust as necessary to end in Parallel Lines. EN: 30
Dorovnejte se dle potřeby tak do Parallel Lines. CZ: 30

The following illustrates the Ends part of Cast A ShadowEN: 40
Následující obrázek ukazuje Ends part of Cast A ShadowCZ: 40

 
před
Ends Cast A Shadow
 
   
po
1/2 Zoom
 po
Cast Off 3/4
 po
Spread to become Ends of Lines EN: 50
Udělejte Spread a staňte se koncovými v Lines. CZ: 50
(hotovo)
Z Parallel Two-Faced Lines:

 
před
Cast A Shadow
 
   
po
Ends 1/2 Zoom
jako Lead Centers 1/3 Cloverleaf
jako Trailing Centers Extend
 po
Ends Cast Off 3/4
as Lead Centers complete the Cloverleaf EN: 60
jako Lead Centers dokončete Cloverleaf CZ: 60

jako Trailing Centers Arm Turn 1/4
 po
Original Ends Spread
as Original Centers step into the vacated space EN: 70
Original Ends Spread
jako Original Centers jděte na uvolněné místo CZ: 70
(hotovo)
Z Parallel Waves:

 
 
před
Cast A Shadow
 po
Z Parallel 3 & 1 Lines:

 
 
před
Cast A Shadow
 po
Z Promenade:
(see note below): EN: 80
(čtete poznámku uvedenou níže): CZ: 80

 
   
před
Heads (lead) Cast A Shadow
 po
Heads Step Forward
as Sides bend in behind EN: 90
Heads Step Forward
, Sides se stočí za ně CZ: 90
 po
Cast A Shadow
(hotovo)

Poznámky:
 • Ends remain Ends, Centers remain Centers. EN: 100
  Ends zůstanou Ends, Centers zůstanou Centers. CZ: 100
 • Cast A Shadow converts Parallel Two-Faced Lines into Parallel Waves and vice-versa. EN: 110
  Cast A Shadow mění Parallel Two-Faced Lines na Parallel Waves a naopak. CZ: 110
 • Ends meet with original outside hands. EN: 120
  Koncoví se točí za původní vnější ruce. CZ: 120
 • The Ends' part is EN: 130
  Část pro Ends je CZ: 130
  1. 1/2 Zoom (Lead End flip away from the Center & Extend as Trailing End 1/2 Circulate to meet with original outside hands); EN: 140
   1/2 Zoom (Lead End udělá flip away od středu & Extend, Trailing End 1/2 Circulate do minivlny za původní vnější ruce); CZ: 140
  2. Cast Off 3/4 (think "half, then a quarter more"); EN: 150
   Cast Off 3/4 (říkej si "půl a ještě o čtvrt"); CZ: 150
  3. and Spread (allow enough space for two dancers). EN: 160
   and Spread (udělejte dost místa pro další dva tanečníky). CZ: 160
 • Out-Facing Centers (the "Shadowers") should make a wide arc for the Cloverleaf so at not to interfere with the Ends. Out-Facing Centers end in the near center position. EN: 170
  Out-Facing Centers (tzv. "Shadowers") musí udělat Cloverleaf ve velkém obloučku, aby se nesrazili s Ends. Končí jako na bližší pozici uprostřed. CZ: 170
 • In-Facing Centers Extend to join inside hands, Arm Turn 1/4 with each other, wait for about two beats to allow the Ends to finish their Cast Off 3/4, and then Extend. Be sure to use only one hand for the Extend & Arm Turn 1/4. We have frequently seen overly-excited dancers step forward, join both hands, whoop and kick, and then forget which way to turn and consequently have no idea where they belong. EN: 180
  In-Facing Centers Extend, chytněte se za vniřní ruce, spolu Arm Turn 1/4, počkejte zhruba dvě doby, aby Ends měli čas udělat svoji část Cast Off 3/4, a pak Extend. Pro Extend & Arm Turn 1/4 použijte pouze jednu ruku. Mnohokrát jsme viděli příliš nadšené tanečníky, kteří udělali step forward, chytli se za obě ruce, poskočili, vykopli nohy a zapomněli, na kterou stranu se mají točit následně neměli tušení, kde mají skončit. CZ: 180
 • When Cast A Shadow is called from Promenade, the designated Couple (Leaders) should continue Promenading until they are squared off to a wall and then Step Forward as the others bend in behind them to form Parallel Two-Faced Lines; then everyone Cast A Shadow. Executing the call in this manner guarantees that the ending formation (Parallel Waves) is squared off to the walls. EN: 190
  Pokud je Cast A Shadow callerováno z formace Promenade, označený pár (Leaders) musí pokračovat v promenádě, dokud nebudou paralelně s nějakou zdí, a pak udělat Step Forward. Ostatní se stočí za ně a společně vytvoří formaci Parallel Two-Faced Lines; pak terpve udělají všichni Cast A Shadow. Pokud provede figuru tímto způsobem, máte zaručeno, že výsledná formace (Parallel Waves) bude zarovnána se zdmi. CZ: 190

  How to dance Cast A Shadow from Promenade: EN: 200
  Jak zatancovat Cast A Shadow z formace Promenade: CZ: 200
  1. If you are designated, identify yourself; EN: 210
   Identifikujte se, pokud jste označení; CZ: 210
  2. Square off to a wall; EN: 220
   Zarovnejte se se zdmi; CZ: 220
  3. Do the call. EN: 230
   Proveďte figuru. CZ: 230
 • If all Centers start facing out, they do a Cloverleaf. If all Centers start facing in, they do their part of the call (danced as a Pass Thru & Partner Tag). EN: 240
  Jestliže se Centers koukají ven, dělají Cloverleaf. Jestliže se Centers koukají dovnitř, dělají svoji část figury (udělají Pass Thru & Partner Tag). CZ: 240
 • It is considered inappropriate for the caller to call Cast A Shadow from formations in which the Ends start facing or back-to-back. EN: 250
  Není považováno za správné, aby caller calleroval Cast A Shadow z formace, ve které jsou oba Ends zády k sobě. CZ: 250
 • Cast A Shadow has a tendency to expand the size of the square. Therefore, after completing the call, tighten up your formation. EN: 260
  Cast A Shadow způsobuje rozšíření čtverylky v prostoru, proto poté, co figuru dokončíte, se zase stáhněte zpět. CZ: 260

Varianty:

 • Ends Cast A Shadow But Don't Spread
 • Cast A Shadow, Trailing Centers Cast 3/4

Criss Cross The Shadow [C2] (Ross Howell 1974):
From Parallel Lines with the Ends in Tandem or from Promenade (in which case designated dancers act as Leaders in Parallel Two-Faced Lines). Ends 1/2 Zoom & Slide, Cast Off 3/4 and Spread as Out-Facing Centers Cloverleaf and Slither as In-Facing Centers Cross Extend, Arm Turn 1/4, & Extend. Adjust as necessary to end in Parallel Lines. EN: 149
Z formace Parallel Lines s Ends v tandemu nebo z formace Promenade (ve které pracujní označení tanečníci jako Leaders ve formaci Parallel Two-Faced Lines). Ends 1/2 Zoom & Slide, Cast Off 3/4 and Spread, Out-Facing Centers Cloverleaf and Slither, In-Facing Centers Cross Extend, Arm Turn 1/4, & Extend. Dorovnejte se dle potřeby tak do Parallel Lines. CZ: 149

Relay The Shadow [C1] (Lee Kopman 1975):
From a Tidal Wave, Facing Lines, or other applicable formations. Arm Turn 1/2; Center 6 Cast Off 3/4 as Very Ends Counter Rotate 1/4; resulting Center Wave Arm Turn 1/4 & Spread (to become Ends of Parallel Waves) as Others do the Centers part of Cast A Shadow (Leaders Cloverleaf as Trailers Extend; Arm Turn 1/4; Extend). Ends in Parallel Waves. EN: 150
Z formací Tidal Wave, Facing Lines a dalších vhodných formací. Arm Turn 1/2; Center 6 Cast Off 3/4, Very Ends Counter Rotate 1/4; výsledná Center Wave Arm Turn 1/4 & Spread (tanečníci se stanou Ends v Parallel Waves). Ostatní udělají Centers part of Cast A Shadow (Leaders Cloverleaf, Trailers Extend; Arm Turn 1/4; Extend). Končí v Parallel Waves. CZ: 150

Shadow The Column [C4] (Jack Lasry):
From Columns. #1 and #3 dancers act as Ends while #2 and #4 dancers act as Centers of Parallel Two-Faced Lines, and all Cast A ShadowEN: 151
Z formace Columns. Tanečníci #1 a #3 pracují jako Ends, tanečníci #2 a #4 pracují jako Centers ve formaci Parallel Two-Faced Lines. Takto udělají všichni Cast A ShadowCZ: 151

Shadow To A Diamond [C4]:
From applicable Parallel Lines. Ends Cast A Shadow as Lead Centers Run & Extend (making a wide arc as in Cast A Shadow) as Trailing Centers 1/2 Circulate & Trade. Ends in Twin Diamonds. The Centers' part of Shadow To A Diamond is an exaggerated Peel & TrailEN: 152
Z vhodných Parallel Lines. Ends Cast A Shadow, Lead Centers Run & Extend (ve velkém obloučku jako při Cast A Shadow), Trailing Centers 1/2 Circulate & Trade. Končí ve formaci Twin Diamonds. Centers' part of Shadow To A Diamond je zvětšené Peel & TrailCZ: 152

Shadow formation anything [C4]:
From applicable Parallel Lines, applicable Twin Diamonds, or other applicable formations. Outsides Cast A Shadow But Don't Spread (1/2 Zoom, Cast Off 3/4) as Centers do the anything call. Formation is the name of the center formation. For example, from Twin Diamonds, a Shadow Wave Spin The Top has the Ends Cast A Shadow But Don't Spread as the Center Wave does a Spin The Top. EN: 153
Z vhodných Parallel Lines, Twin Diamonds, a dalších vhodných formací. Outsides Cast A Shadow But Don't Spread (1/2 Zoom, Cast Off 3/4), Centers udělají anything. Formation (formace) je jméno středové formace. Například z Twin Diamonds při povelu Shadow Wave Spin The Top dělají Ends Cast A Shadow But Don't Spread a Center Wave dělá Spin The Top. CZ: 153

CALLERLAB definition for Cast a Shadow

Choreography for Cast A Shadow

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/castashadow.php?level=A1&language=czech&action=edit
22-May-2024 18:02:25
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL