Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Big Block CONCEPT [C3A]
   (autor neznámý)
C3A:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Interlocked Blocks, Butterfly, "O" or other applicable formations. EN: 10
Z formací Interlocked Blocks, Butterfly, "O" a dalších vhodných formací. CZ: 10

Execute the given call working within Distorted Parallel Lines. At the completion of the call, each dancer must occupy one of the footprints of the original formation. EN: 20
Proveďte danou figuru a pracujte v deformovaných (Distorted) Parallel Lines. Na konci figury musí stát každý tanečník na pozicích původní formace. CZ: 20

Big Block CONCEPT:

 
   
From here... EN: 30
Odtud, CZ: 30
 
or here... EN: 40
odtud CZ: 40
 
or here... EN: 50
a odtud CZ: 50
 
Think of working here. EN: 60
si myslete, že jste zde. CZ: 60


 
 
před
Big Block In Roll Circulate
 po
Big Block Trade Circulate:

 
 
před
Big Block Trade Circulate
 po

Poznámky:
 • Shape-changing calls are allowed only if it is possible for each dancer to unambiguously end on one of the footprints of the original formation. EN: 70
  Formaci měnící (Shape-changing) figury jsou povoleny pouze v případě, že všichni tanečníci mohou na konci jednoznačně dostoupit na pozice původní formace. CZ: 70
 • For complicated calls and shape changers from Interlocked Blocks: memorize the orientation of the diagonal, compress the formation into Parallel Lines, do the given call, then re-establish the Interlocked Block footprints with the original diagonal. See example below: EN: 80
  Jak provádět komplikované figury a shape changers z formace Interlocked Blocks: zapamatujte si orientaci diagonály, převeďte formaci na Parallel Lines, proveďte danou figuru, pak znovu postavte Interlocked Block se stejnou diagonálou. Viz příklad níže: CZ: 80


   
       
  před
  Big Block Counter Rotate 1/4
   po
  compressing to a normal setup EN: 90
  převeďte na normální formaci CZ: 90
   po
  Counter Rotate 1/4
   po
  re-establishing footprints EN: 100
  postavte se zpět na původní pozice CZ: 100
  (hotovo)
  In the above example, imagine that you are the dancer indicated by EN: 110
  V příkladu výše si představte, že jste tanečník označený CZ: 110
  . When looking at the left-most formation, you might think that on a Big Block Counter Rotate 1/4 you would end up in the position initially occupied by EN: 112
  Když se podíváte na obrázek vlevo, můžete si myslet, že po Big Block Counter Rotate 1/4 skončíte na pozici původně obsazené CZ: 112
  (which, in fact, you would if the call was Big Block Centers Counter Rotate 1/4, but instead, because of the shape-changing aspect of the call, you should end up on the position initially occupied by dancer EN: 114
  (což byste skončili, kdyby ta figura byla Big Block Centers Counter Rotate 1/4, ale ve skutečnosti, protože figura je shape changer, skončíte na místě původně obsazené tanečníkem CZ: 114
 • It is not always desirable to compress the formation, do the call, and then re-establish footprints. Starting from the same formation as in the above example, if the call was Big Block Split Counter Rotate 1/4, it would be awkward to compress, do the call, then re-establish. Please only use the compression method when the call is complicated or is a shape-changer. EN: 120
  Ne vždy je žádoucí postup změnit formaci, provést figuru a pak se vrátit na pozice původní formace. Kdyby ze stejné výchozí formace, jaká je uvedena výše, měla být zatancována figura Big Block Split Counter Rotate 1/4, bylo by takové provedení divné. Změnu formace dělejte pouze u komplikovaných figur a těch, co mění tvar formace. CZ: 120

Variation: Big Block anything To A (Normal) Column | Line | Wave: Start the call working Big Block but end in a normal setup (e.g., Parallel Waves). EN: 130
Variace: Big Block anything To A (Normal) Column | Line | Wave: Začněte figuru v Big Block, ale skončete v normální formaci (např. Parallel Waves). CZ: 130

Stagger Concept [C2]:
From an appropriate 16-Matrix formation, typically Interlocked Blocks. Execute the given call working within Distorted Columns. At the completion of the given call, each dancer must end on one of the footprints of the original formation. Shape-changing calls are allowed with the restriction that it must be possible for each dancer to unambiguously adjust to end on one of the footprints of the original formation. As with Interlocked Blocks, the diagonal acts as the controlling feature for re-establishing the footprints of the resulting formation. EN: 340
Z vhodných 16-Matrix formací, typicky Interlocked Blocks. Proveďte danou figuru a pracujte při tom v Distorted Columns. Na konci figury musí stát všichni tanečníci na těch samých pozicích, jako měla původní formace. Formaci měnící (Shape-changing) figury jsou povoleny pouze v případě, že všichni tanečníci mohou na konci jednoznačně dostoupit na pozice původní formace. Stejně jako v Interlocked Blocks, i zde diagonála slouží pro kontrolu správného postavení do pozic původní formace. CZ: 340

CALLERLAB definition for Big Block Concept

Choreography for Big Block CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/bigblock.php?language=czech&action=edit
20-April-2024 04:13:07
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL