Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Bias Circulate [C3A]
   (Robert Black 1973)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Waves eller andra tillämpliga formationer.

Leaders Circulate medan Trailers Star 1/2 (R-H Star från R-H Waves, L-H Star från L-H Waves) och justerar så att de blir Leaders i en Wave (R-H Waves om det är en R-H Star, L-H Waves om det är en L-H Star).

Parallel Waves slutar i Parallel Waves.

 
före
Bias Circulate
 efter

Kommentarer:
  • För Trailers: Ends blir Centers och Centers blir Ends.
  • C3B definition: Leaders Circulate medan Trailers Diagonal Box Circulate.
  • Den ursprungliga definitionen på Bias Circulate sade att Trailers gör en R-H (eller L-H) Star, vrid den halvvägs, och justera för att sluta i Waves. Sålunda var det möjligt för callern att modifiera hur långt man skulle vrida sin Star (detta skulle idag antagligen anses vara helt fel). Definitionen i den här boken använder Diagonal Box Circulate som ett praktiskt sätt att uttrycka en Star vridning. Vi tycker att det är opassande att calla Bias Circulate från T-Bones där Trailers är i Columns i stället för Lines.
  • Bias Circulate är ekvivalent med Trapezoid Split Trade Circulate (utom att från L-H Waves, används en L-H Star).

Bias Trade Circulate [C4]: Från Parallel Waves. Som en rörelse, Bias Circulate and Spread. Slutar i Parallel Waves med motsatt hand. Alternativ definition: Leaders Crossover Circulate medan Trailers Diagonal Box Crossover Circulate (och använder en L-H Star när man börjar i L-H Waves).

 
före
Bias Trade Circulate
 efter

Se också Diagonal Box CONCEPT [C3B].

CALLERLAB definition for Bias Circulate

Choreography för Bias Circulate

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/biascirc.php?level=master&language=sweden
20-June-2024 04:35:50
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL