Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{any Tagging Call} Your Neighbor [C2]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

  1. Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position;
  2. Follow Your Neighbor.

Slutar i en Wave.

Det följande är en lista över Tagging calls som kan användas på C1 och C2. Den del av callet som är i fet stil indikerar att det används som prefix till orden 'Your Neighbor' (dvs det är vedertaget att utelämna den del som står med spärrad stil).

Double Pass Thru Flip The Line Invert The Column
Tag The Line Vertical Tag The Line  

Tag Your Neighbor [C2] (Jack Sickles 1970): Från en Line. 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Slutar i en L-H Wave.

   
före
Tag Your Neighbor
 efter
1/2 Tag
 efter
Follow Your Neighbor
(klart)

Vertical Tag Your Neighbor [C2]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Slutar i en L-H Wave.

Chase Your Neighbor [C1] (Burt Rubenstein): Från Couples rygg mot rygg. Chase The 1/2 Tag (Belles U-Turn Back åt höger & alla Box Circulate); Follow Your Neighbor. Slutar i en L-H Wave.

Double Pass Your Neighbor [C2]: Från (starting) Double Pass Thru. 1/2 Double Pass Thru (Tandem Touch); Follow Your Neighbor.

Flip Your Neighbor [C2] ("Foggy" Thompson 1973): Från en Wave. 1/2 Flip The Line; Follow Your Neighbor. Slutar i en Wave med motsatt hand.

   
före
Flip Your Neighbor
 efter
1/2 Flip The Line
 efter
Follow Your Neighbor
(klart)

Invert Your Neighbor [C2]: Från Parallel Columns. 1/2 Invert The Column; Follow Your Neighbor.

Follow Your Neighbor [Plus] (Deuce Williams 1968): Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Leaders som en rörelse 1/2 Box Circulate & U-Turn Back medan Trailers Extend & Arm Turn 3/4. En Mini-Wave Box slutar i en Wave med motsatt hand.

any Tagging call Your Cross Neighbor [C2V]: Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Cross Your Neighbor. Slutar i en Two-Faced Line.

any Tagging call Your Criss Cross Neighbor [C2V]: Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Criss Cross Your Neighbor. Slutar i en Wave.

Se också

CALLERLAB definition for Flip Your Neighbor
CALLERLAB definition for Tag Your Neighbor
CALLERLAB definition for Vertical Tag Your Neighbor

Choreography för any Tagging Call Your Neighbor

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/atcyourneighbor.php?language=sweden&level=master
17-July-2024 09:43:57
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL