Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{any Tagging call} Back (To A Wave) [C1]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Scoot Back. Slutar i en Mini-Wave Box.

Det följande är en lista över Tagging calls som kan användas på C1 och C2. Den del av callet som är i fet stil indikerar att det används som prefix till ordet 'Back' (dvs det är vedertaget att utelämna den del som står med spärrad stil).

Double Pass Thru Flip The Line Invert The Column
Tag The Line Vertical Tag The Line  

Tag Back (To A Wave) [C1] (Lee Kopman 1973): Från vilken som helst Line of 4. 1/2 Tag; Scoot Back. Slutar i en R-H Mini-Wave Box.

   
före
Tag Back To A Wave
 efter
1/2 Tag
 efter
Scoot Back
(klart)

Double Pass Back [C1V]: Från (starting) Double Pass Thru. 1/2 Double Pass Thru (Tandem Touch); Scoot Back. Detta används sällan.

Vertical Tag Back (To A Wave) [C1]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Slutar i en R-H Mini-Wave Box.

Flip Back [C1] (Lee Kopman 1973): Från en Wave. 1/2 Flip The Line; Scoot Back. Slutar i en Mini-Wave Box.

   
före
Flip Back
 efter
1/2 Flip The Line
 efter
Scoot Back
(klart)

Historisk notis: den ursprungliga definitionen för Flip Back var Ends Trade & Roll medan Centers Fold & Roll för att följa efter Ends och (ursprungliga Centers) möts för en Arm Turn 1/2 och Extend till en Mini-Wave Box.

any Tagging call Chain Thru [C3A]: Gör any Tagging call till 1/2 Tag positionen; Scoot Chain Thru. Slutar i Parallel Waves. Till exempel, en Tag Chain Thru är en 1/2 Tag; Scoot Chain Thru.

any Tagging call Back & Dodge [C4]: Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Scoot & Dodge. Slutar i Back-to-Back Couples.

any Tagging call & Scatter [C3B]: Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Scatter Scoot. T.ex., (1) Tag & Scatter är 1/2 Tag, Scatter Scoot; (2) Flip & Scatter är 1/2 Flip The Line, Scatter Scoot.

Se också Flip The Line [C1], Vertical Tag The Line [C1], och any Tagging call Your Neighbor [C2].

Se också Tagging Calls.

CALLERLAB definition for (Any Tagging Call) Back to a Wave
CALLERLAB definition for Flip Back
CALLERLAB definition for Tag Back to a Wave

Choreography för any Tagging call Back (To A Wave)

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/atcback.php?level=master&language=sweden
18-June-2024 17:19:30
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL