Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{anything} & Circle ({fraction}) [C2]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From applicable formations. EN: 10
Z vhodných formací. CZ: 10

All or Center 4 do the anything call. Outside 6 move up one position as in Swing & Circle 1/4EN: 20
Všichni nebo Center 4 provedou figuru anything. Outside 6 se posunou o jednu pozici jako při Swing & Circle 1/4CZ: 20

The move up direction for the Outside 6 (clockwise or counter-clockwise) depends upon the facing direction of the dancer who becomes the end of the Center 4 after the anything call. After completion of & Circle 1/4, the Outside 4 adjust as necessary to become Couples facing in. Repeat the entire movement (including the anything call) for each 1/4 (e.g., if the fraction is 3/4, do the entire movement 3 times). If no fraction is given, do the entire movement 4 times. EN: 30
Směr posunu pro Outside 6 (po nebo proti směru hodinových ručiček) záleží na směru pohledu tanečníků, kteří skončí po figuře anything jako koncoví z Center 4. Po dokončení & Circle 1/4 se v případě potřeby Outsides 4 srovnají tak, aby skončili jako pár koukající dovnitř. Opakujte celý pohyb (včetně figury anything) pro každou 1/4 (např. pokud je fraction 3/4, proveďte celý pohyb třikrát). Pokud je figura bez fraction, proveďte celý pohyb čtyřikrát. CZ: 30

   
před
All 8 Recycle & Circle 1/4
 po
All 8 Recycle
 po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 move up CZ: 40
(hotovo)
       
před
Switch & Circle 1/2
 po
Center 4 Switch
 po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 move up CZ: 40
 po
Center 4 Switch
 po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 move up CZ: 40
(hotovo)

Poznámky:
 • Swing & Circle fraction [C1] is the same as Swing-Slip & Circle fractionEN: 50
  Swing & Circle fraction [C1] je totéž co Swing-Slip & Circle fractionCZ: 50
 • The ending formation for the Center 4 could be a Line, a Diamond or any other applicable 4-dancer formation. For example, from a 1/4 Diamond formation (a Diamond between In-facing Couples) the caller could call a Diamond Circulate & Circle 1/4EN: 60
  Koncová formace pro Center 4 může být Line, Diamond nebo jiná vhodná formace čtyř tanečníků. Například z formace 1/4 Diamond (Diamond mezi In-facing Couples) může caller callerovat Diamond Circulate & Circle 1/4CZ: 60
 • The move up direction for the Outsides can change for each 1/4 fraction of the call. For example, from a R-H 1/4 Tag: Mix & Circle 1/2 would be a Centers Mix (ending in a L-H Wave); Outside 6 move Counter-Clockwise one position; Centers Mix (ending in a R-H Wave); Outside 6 move Clockwise one position. Since this usage of & Circle fraction is awkward to dance, callers usually only use it as an occasional gimmick. EN: 70
  Směr posunu koncových tanečníků se může po každé čtvrtině změnit. Například z formace R-H 1/4 Tag: Mix & Circle 1/2 znamená Centers Mix (končí v L-H Wave); Outside 6 se posunou proti směru hodinových ručiček o jednu pozici; Centers Mix (končí v R-H Wave); Outside 6 se posunou o jednu pozici po směru hodinových ručiček. Protože takové použití & Circle fraction je pro tanečníky poněkud divné, používají ho calleři většinou jenom jako legrácku. CZ: 70
 • Since the anything call can be done either by all 8 dancers or by just the Center 4 dancers, the caller should be explicit as to who is to do the anything call. For example, on a U-Turn Back & Circle 1/4 does everyone U-Turn Back or just the Center 4? Perhaps anything & Circle fraction should be defined as Center 4 do the anything call unless the anything call requires interaction with the outside dancers? EN: 80
  Protože figura anything může být dělána jak všemi osmi tanečníky, tak poiuze Center 4, caller by měl jasně říct, kdo ji má dělat. Například kdo u figury U-Turn Back & Circle 1/4 dělá U-Turn Back? Všichni nebo jen Center 4? Možná by se mělo zadefinovat, že anything platí jen pro Center 4, pokud daná figura nevyžaduje interakci i s outsides? CZ: 80

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

 • Mix & Circle 1/2:
  Centers Mix; Outside 6 move up; Centers Mix; Outside 6 move up. EN: 90
  Centers Mix; Outside 6 move up; Centers Mix; Outside 6 move up. CZ: 90
 • Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4:
  Centers Mix; Outside 6 move up; Outside 6 move up. EN: 100
  Centers Mix; Outside 6 move up; Outside 6 move up. CZ: 100

Mix & Circle 1/2:

 
       
před
Mix & Circle 1/2
 po
Centers Mix
 po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 move up CZ: 40
 po
Centers Mix
 po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 move up CZ: 40
(hotovo)
Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4:

 
     
před
Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4
 po
Centers Mix
 po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 move up CZ: 40
 po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 move up CZ: 40
(hotovo)

Viz také Swing & Circle [C1].

CALLERLAB definition for (Anything) and Circle (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography for anything & Circle (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/anythingandcircle.php?level=master&language=czech&action=edit
22-July-2024 09:52:59
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL