Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Alter & Circulate [C2]
   (John Saunders och Ken Orr 1971)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Waves eller Eight Chain Thru.

 1. Arm Turn 1/2;
 2. Centers Cast Off 3/4 medan Ends U-Turn Back;
 3. Outside 4 Circulate medan Very Centers Trade;
 4. varje Diamond gör en Counter Rotate 1/2;
 5. Flip The Diamond.

Slutar i (med motsatt hand) Parallel Waves. Alter & Circulate är ett 5-delars call.

Kommentarer:
 • Diamond Counter Rotate 1/2 brukar också kallas Star 1/2. Callern kan modifiera hur långt man skall vrida sin Diamond (vanligtvis 1/4 eller 3/4). Om du är en Center, försäkra dig om att du behåller handfattningen under hela Diamond Counter Rotate. Om du är en End, stick inte in handen i "stjärnan" för då kan du skapa förvirring om vem som skall göra Flip in mot Center.
 • Vänta tills det är fyra dansare i din Diamond innan du börjar med Counter Rotate.
 • Alter & Circulate är samma som Alter The Wave [C1] Interrupt (avbryt) efter del 2 med Ends Circulate medan Very Centers Trade.

   
före
Alter & Circulate
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Ends U-Turn Back
 
   
efter
Very Centers Trade
medan Outside 4 Circulate
 efter
Diamond Counter Rotate 1/2
 efter
Flip The Diamond
(klart)

Varianter: Star 1/4 eller Star 3/4 (slutar i en Tidal Wave); 'Don't turn the Star'. Alternativt, kan callern säga Alter & Circulate But Counter Rotate The Diamond 1/4 (or 3/4).

Spin Back [C4] (Norm Wilcox 1972): Från Facing Couples eller en Wave. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 medan Ends U-Turn Back. Slutar i en Diamond. Detta är de första 2/5 av Alter & Circulate.

{i - j - k} Alter & Circulate [C4]: Från Parallel Waves eller Eight Chain Thru: Alter & Circulate byt ut Arm Turn 1/2 mot en Arm Turn i/4; byt ut Centers Cast Off 3/4 mot en Cast Off j/4; och byt ut Diamond Counter Rotate 1/2 mot en Diamond Counter Rotate k/4. Slutar i Parallel Waves eller en Tidal Wave.

Se också Alter The Wave [C1].

CALLERLAB definition for Alter and Circulate

Choreography för Alter & Circulate

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/alterandcirc.php?level=master&language=sweden
24-June-2024 09:25:39
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL