Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Alter & Circulate [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Alter & Circulate -- [C2]
   (John Saunders a Ken Orr 1971)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Parallel Waves nebo Eight Chain Thru.

  1. Arm Turn 1/2;
  2. Centers Cast Off 3/4, Ends U-Turn Back;
  3. Outside 4 Circulate, Very Centers Trade;
  4. každý Diamond Counter Rotate 1/2;
  5. Flip The Diamond.

Končí v Parallel Waves za druhou ruku. Alter & Circulate má pět částí.

Poznámky:

  • Části Diamond Counter Rotate 1/2 se také říká Star 1/2. Caller může modifikovat počet otočení diamantu (obvykle 1/4 nebo 3/4). Pokud jste Center, pořád se během Diamond Counter Rotate držte za ruce. Pokud jste End, nedávejte ruku do "hvězdy", může vás to zmást a nebudete vědět, kdo má dělat Flip.
  • Před tím, než začnete diamant točit, počkejte, až v něm budou všichni čtyři tanečníci.
  • Alter & Circulate je totéž co Alter The Wave [C1] po druhé části Interrupt Ends Circulate, Very Centers Trade.

   
před
Alter & Circulate
 po
Arm Turn 1/2
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Ends U-Turn Back
 
   
po
Very Centers Trade
jako Outside 4 Circulate
 po
Diamond Counter Rotate 1/2
 po
Flip The Diamond
(hotovo)

Varianty: Star 1/4 nebo Star 3/4 (končí v Tidal Wave); Netočit hvězdu (Don't turn the Star). Caller také může říct Alter & Circulate But Counter Rotate The Diamond 1/4 (nebo 3/4).

Spin Back [C4] (Norm Wilcox 1972): Z formací Facing Couples a Wave. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4, Ends U-Turn Back. Končí v Diamond. Toto jsou první 2/5 Alter & Circulate.

{i - j - k} Alter & Circulate [C4]: Z formací Parallel Waves a Eight Chain Thru: Alter & Circulate, ale Arm Turn 1/2 nahraďte Arm Turn i/4; Centers Cast Off 3/4 nahraďte Cast Off j/4; Diamond Counter Rotate 1/2 nahraďte Diamond Counter Rotate k/4. Končí v Parallel Waves nebo Tidal Wave.

Viz také Alter The Wave [C1].

CALLERLAB definition for Alter and Circulate

Choreography for Alter & Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/alterandcirc.php?level=master&language=czech
20-October-2019 01:39:42
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.