Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Ah So [C1]
   (Lee Kopman 1976)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från vilken som helst Line om 4.

Ends Cross Fold utan att släppa taget om dansaren bredvid.

En Wave slutar i en Mini-Wave Box.

Från en Wave:

 
 
före
Ah So
 efter
Från en 3 & 1 Line:

 
 
före
Ah So
 efter

Kommentarer:
  • Fastän Ah So kan callas från vilken som helst Line om 4, callas det nästan alltid från en Wave. I själva verket anser många caller att Ah So endast kan göras från en Wave.
  • Från ett Couple, är Ah So ekvivalent med Wheel & Deal. Från en Mini-Wave, är Ah So ekvivalent med Single Hinge & Box Counter Rotate 1/4.
  • Ah So är en generalisering av Wheel & Deal. Om båda Ends initialt tittar åt samma håll, går den End som är längst till höger in framför den End som är längst till vänster (som de gör i en Cycle & Wheel som börjar i samma uppställning).

Från en Inverted Line:

 
 
före
Ah So
 efter

Jag har också sett Ah So göras från följande T-Bone uppställning, där Ends tänker sig hålla i magen på Centers. Jag tror att de flesta caller skulle hålla med om att detta exempel är att sträcka ut definitionen lite för långt.

Tveksam användning av Ah So

 
 
före
Ah So
 efter

CALLERLAB definition for Ah So

Choreography för Ah So

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/ahso.php?level=C1&language=sweden
19-July-2024 20:15:11
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL