Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Ah So [C1]
 
 
Från vilken som helst Line om 4.

Ends Cross Fold utan att släppa taget om dansaren bredvid.

En Wave slutar i en Mini-Wave Box.

Från en Wave:
 
 
före
Ah So
 efter

Från en 3 & 1 Line:
 
 
före
Ah So
 efter

Kommentarer:
  • Fastän Ah So kan callas från vilken som helst Line om 4, callas det nästan alltid från en Wave. I själva verket anser många caller att Ah So endast kan göras från en Wave.
  • Från ett Couple, är Ah So ekvivalent med Wheel & Deal. Från en Mini-Wave, är Ah So ekvivalent med Single Hinge & Box Counter Rotate 1/4.
  • Ah So är en generalisering av Wheel & Deal. Om båda Ends initialt tittar åt samma håll, går den End som är längst till höger in framför den End som är längst till vänster (som de gör i en Cycle & Wheel som börjar i samma uppställning).

Från en Inverted Line:
 
 
före
Ah So
 efter

Jag har också sett Ah So göras från följande T-Bone uppställning, där Ends tänker sig hålla i magen på Centers. Jag tror att de flesta caller skulle hålla med om att detta exempel är att sträcka ut definitionen lite för långt.

Tveksam användning av Ah So
 
 
före
Ah So
 efter

https://www.ceder.net/def/ahso.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.