Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

2/3 Recycle [C1]
   (Lee Kopman 1974)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

På Challenge är Recycle från en Wave ett 3-delars call.

Från en Wave:

  1. Centers Fold bakom Ends och alla justerar till en Mini-Wave Box;
  2. Box Counter Rotate 1/4.
  3. Roll.

     
före
Recycle
  efter
Centers Fold
& justerar till en Box
(1/3 Recycle)
 efter
Box Counter Rotate 1/4
(2/3 Recycle)
 efter
Roll
(klart)

Kommentarer:
  • 2/3 Recycle dansas inte som om det hade 2 separata delar (dvs, du gör inte en Centers Fold & justerar till en Box innan du gör en Box Counter Rotate 1/4 eftersom det är något klumpigt). 2/3 Recycle dansas som om de 2 delarna smälte samman till en rörelse.
  • 2/3 Recycle är ekvivalent med 1/2 Flip The Line, utom det att ingen kan göra Roll efter 1/2 Flip The Line.
  • Fuskdefinition för 2/3 Recycle: Hinge och Box Circulate. Denna fuskdefinition, även om den är lättare att rabbla upp och dansa än den korrekta definitionen, kan ge dig problem. Du kommer inte att kunna göra en 1/3 Recycle på rätt sätt. Notera också att om man använder denna fuskdefinition, så kan bara hälften av dansarna göra Roll!  På en 2/3 Recycle, kan alla dansarna göra

Cross Cycle [C3B] (Joe Chiles 1975): Från en Two-Faced Line. Centers Cross Fold och alla justerar till en Mini-Wave Box; Box Counter Rotate 1/4; Roll. Slutar i Facing Couples.

     
före
Cross Cycle
  efter
Centers Cross Fold
& justerar till en Box
(1/3 Cross Cycle)
 efter
Box Counter Rotate 1/4
(2/3 Cross Cycle)
 efter
Roll
(klart)

CALLERLAB definition for 2/3 Recycle

Choreography för 2/3 Recycle

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/23recycle.php?level=master&language=sweden
14-June-2024 19:04:29
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL