Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Offset Column | Line | Wave Formation [C2]
  
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Offset Column | Line | Wave Formation -- [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

En Offset FORMATION är en formation som har delats upp i två lika sub-formationer som har förskjutits en viss bit relativt skiljelinjen.

En Offset Column ser ut så här:
 
 
Om du är här...   arbeta som om du vore här.

Offset (Parallel) Columns ser ut så här:
 
   
(12-Matrix)
Offset Columns
(50% offset)
 (16-Matrix)
Offset Columns
(100% offset)
  I båda fallen,
arbeta som om du vore här.

En Offset Line | Wave ser ut så här:
 
 
Om du är här...   arbeta som om du vore här.

Offset (Parallel) Lines | Waves ser ut så här:
 
   
(12-Matrix)
Offset Lines | Waves
(50% offset)
 (16-Matrix)
Offset Lines | Waves
(100% offset)
  I båda fallen,
arbeta som om du vore här.

Vid Offset Lines | Waves, bör dansarna närmast mitten sträcka ut handen framåt eller bakåt (om möjligt) för att ta handfattning med dansarna bredvid i sin distorderade Line. Detta hjälper till att identifiera vem som arbetar med vem.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Offset Columns Circulate

efter
Offset Waves Circulate

Andra formationer kan också vara offset:
 
 
Offset Diamonds  tänk att du är här
 
 
Offset Butterfly  tänk att du är här

På C2, begränsar sig callern i allmänhet till enkla Offset FORMATION call som inte är shape-changers. Om det givna callet är en shape changer (dvs, du kan inte sluta på samma 'footprints' eftersom den ursprungliga 2 x 4 har roterat 90°), behåll då samma skiljelinje och riktningen som formationen är förskjuten. Se Appendix A för en diskussion om Shape-Changing.

Se också

CALLERLAB definition for Offset Waves/Lines/Columns Concept

Choreography för Offset Column | Line | Wave Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

Home: Square Dance Resource Net    
Databases: Articles    Callers and Cuers    Clubs    Events    FAQ    Records    Resources  
Special Events: AACE    Kirkwood C3A Week    iPAC    Grass Valley C3A Week  
Products: Definition Books    Ceder Square Dance System (CSDS)    Square Rotation Program (SQROT)  
Choreography: Choreography Database    Short Sequences    Getouts    Checker Cheats    Patter Sayings    Animation    Caller Notes    Technical Papers  
Definitions and Lists: Definitions    More Definitions    Flash Cards    Foster Cards    Experimentals    Lists    Frequency Counts  
Vic and Family: Vic Ceder - Square Dance Caller    Pictures    Photo Archive  
Miscellaneous: Digital Music    Links    Web Site Info    Tools    Bande Déssinees    Chocolate Bars    Beanie Babies    Pokémon Cards    Fun and Games    FTP    Stan Winchester  
Contact Us: Contact Us    Upload a File    Site Feedback      

http://www.ceder.net/def/offsetclw.php4?language=sweden&level=C2
01-May-2016 13:56:02
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.