Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

En Offset FORMATION är en formation som har delats upp i två lika sub-formationer som har förskjutits en viss bit relativt skiljelinjen.

En Offset Column ser ut så här:

 
 
Om du är här...   arbeta som om du vore här.
Offset (Parallel) Columns ser ut så här:

 
   
(12-Matrix)
Offset Columns
(50% offset)
 (16-Matrix)
Offset Columns
(100% offset)
  I båda fallen,
arbeta som om du vore här.
En Offset Line | Wave ser ut så här:

 
 
Om du är här...   arbeta som om du vore här.
Offset (Parallel) Lines | Waves ser ut så här:

 
   
(12-Matrix)
Offset Lines | Waves
(50% offset)
 (16-Matrix)
Offset Lines | Waves
(100% offset)
  I båda fallen,
arbeta som om du vore här.

Vid Offset Lines | Waves, bör dansarna närmast mitten sträcka ut handen framåt eller bakåt (om möjligt) för att ta handfattning med dansarna bredvid i sin distorderade Line. Detta hjälper till att identifiera vem som arbetar med vem.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Offset Columns Circulate

efter
Offset Waves Circulate

Andra formationer kan också vara offset:

 
 
Offset Diamonds  tänk att du är här
 
 
Offset Butterfly  tänk att du är här

På C2, begränsar sig callern i allmänhet till enkla Offset FORMATION call som inte är shape-changers. Om det givna callet är en shape changer (dvs, du kan inte sluta på samma 'footprints' eftersom den ursprungliga 2 x 4 har roterat 90°), behåll då samma skiljelinje och riktningen som formationen är förskjuten. Se Appendix A för en diskussion om Shape-Changing.

Se också

https://www.ceder.net/def/offsetclw.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.