Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Wrap To A {formation} [C3A]
   (Lee Kopman 1976)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Columns.

#1 dansaren:
1/2 Split Circulate och Phantom formation Circulate 2.
#2 dansaren:
Circulate, 1/2 Split Circulate, och Phantom formation Circulate.
#3 dansaren:
Circulate 2 & 1/2.
#4 dansaren:
Circulate 3.

Justera om nödvändigt för att sluta i den givna formation.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Wrap To An Hourglass

efter
Wrap To A Galaxy

efter
Wrap To Interlocked Diamonds

Kommentarer:
  • Alla gör totalt tre Circulates (eller del av Circulates).
  • #1 dansaren slutar alltid som Very Center eller på Center Line av den resulterande formation.
  • formation kan också vara (Twin) Diamonds eller Point-to-Point Diamonds.
  • Wrap To A formation är Rewind av Unwrap The formation. Dvs, sekvensen "Wrap To A formation; U-Turn Back; Unwrap The formation; U-Turn Back" är en 'zero'.

CALLERLAB definition for Wrap To A formation

Choreography för Wrap To A formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/wrap.php?level=master&language=sweden
21-May-2024 22:28:26
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL