Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Wheel Fan Thru [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Wheel Fan Thru -- [C1]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från Facing Couples.

Wheel Fan Thru:
Beaus Extend (för att ta höger handfattning), Arm Turn 3/4 och Extend medan Belles 1/4 Right.

Left Wheel Fan Thru:
Belles Extend (för att ta vänster handfattning), Arm Turn 3/4 och Extend medan Beaus 1/4 Left.

Slutar i Couples rygg mot rygg.

   
före
Wheel Fan Thru
  halvvägs  efter

Alternativ definition: Beaus Box Transfer medan Belles 1/4 Out.

Kommentarer:

  • Det är lite trångt för Beaus, så gå nära varandra för Arm Turn 3/4.
  • Allas vridningsriktning är åt höger.
  • Wheel Fan Thru är samma som Wheel Thru [A1] utom att de som rör sig genom centrum gör en Arm Turn 3/4.

Wheel Thru [A1] (Paul Moore 1962): Från Facing Couples. Belles 1/4 Right medan Beaus, som en rörelse och utan att använda händerna, Extend, Arm Turn 1/4, och Extend. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Wheel Fan & Cross Thru [C4]: Från Facing Couples. Wheel Fan Thru; Half Sashay (med den dansare som gör 1/4 Out som stiger åt sidan framför den dansare som gör Arm Turn 3/4). Slutar i Couples rygg mot rygg.

CALLERLAB definition for Wheel Fan Thru

Choreography för Wheel Fan Thru

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/wheelfanthru.php?level=master&language=sweden
14-October-2019 18:23:55
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.