Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Wheel Fan & Cross Thru [C4]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Wheel Fan & Cross Thru -- [C4]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk: or        All   
   view (admin)

Från Facing Couples.

Wheel Fan Thru som går över i en Half Sashay (med den dansare som gör 1/4 Out som stiger åt sidan framför den dansare som gör Arm Turn 3/4).

Slutar i Couples rygg mot rygg.

 
före
Wheel Fan & Cross Thru
 efter

Mirror versionen har historiskt kallats Left Wheel Fan & Cross Thru.

Wheel Fan Thru [C1]: Från Facing Couples. Beaus Extend (för att ta höger handfattning med varandra), Arm Turn 3/4 och Extend medan Belles 1/4 Right. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Wheel Thru [A1] (Paul Moore 1962): Från Facing Couples. Belles 1/4 Right medan Beaus, som en rörelse och utan att använda händerna, Extend, Arm Turn 1/4, och Extend. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/wheelfanandcrossthru.php?level=master&language=sweden
14-October-2019 02:57:16
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.