Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

                 

Updates  New  Subcall  Not Started 

6 item(s)


 Cross Cycle -- [C3B]crosscycle.php  

From an applicable 2 x 2 (e.g., Facing Couples or Mini-Wave Box): EN: 50
Z vhodných formací 2 x 2 (jako Facing Couples nebo Mini-Wave Box): update CZ: 50

 Cross Fire -- [Plus]crossfire.php  


 Funny formation Circulate -- [C2]funnycirc.php  

(3 of the 4 dancers can go!) EN: 80
(3 ze 4 tanečníků může jít!):') update CZ: 80

 Magic Column Concept -- [C1]magiccolumn.php  

The following Magic Column calls that are primarily done at C3B or above. EN: 130
Následující figury z formace Magic Column jsou primárně dělaní na C3B a výše. update CZ: 130

 Rotate -- [C1,C2,C3B]rotate_c1.php  

Why is the Rotate FAMILY split across three levels? The answer is that the definition of Rotate is inconsistent, in the sense that the definition is formation-dependent. In our opinion, dancers should have one concise definition that can be applied to any legal starting formation. The C2-style Rotates are the culprits, and we believe these Rotates should have been named Split Rotate (instead of Rotate), and Split Single Rotate (instead of Single Rotate), so that there would be no conflict. Unfortunately, Rotates were not defined quite so cleanly. EN: 620
Proč je Rotate FAMILY (rodina) rozdělena mezi tři levely? Protože definice Rotate není konzistentní, závisí na výchozí formaci. Dle našeho názoru by tanečníci měli mít jednu přesnou definici, kterou by šlo aplikovat ze všech legálních výchozích formací. Viníkem je C2 Rotates a my věříme, že tyhle Rotates by se měli jmenovat Split Rotate (místo pouhého Rotate) a Split Single Rotate (místo Single Rotate). Pak by ke konfliktu nedocházelo. Bohužel, Rotates takhle čistě definovány nebyly. update CZ: 620

 Split Square Thru (n) -- [A1]splitsquarethru.php  

As with Square Thru [Basic], each part of the call except for the last part consists of a Pull By and 1/4 In. The last part is a Pull By (without a 1/4 In). EN: 80
Stejěnjako u Square Thru [Basic], každá část figury, kromě té poslední, sestává z Pull By and 1/4 In. Poslední část je Pull By (bez 1/4 In). update CZ: 80

https://www.ceder.net/def/viewchanges.php?LangId=6
08-August-2022 03:41:10
Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.